Povodí Vltavy se do toho však podle obcí příliš nehrne. Proto se nyní část z nich připojila k dopisu adresovanému ministerstvu zemědělství, ve kterém na to upozorňují. „Jednou za rok nám tady vyčistí řeku pod starým mostem, ale to nic neřeší. Opravili nám jez, za což jsme rádi, ale to je tak všechno. To, co je zásadní, se nedělá. Vždycky jen řeknou, že se to připravuje," komentoval starosta Mirovic Zdeněk Bárta.

Nerestce se nakonec k dopisu nepřipojily, nicméně názor většiny obcí sdílejí. „Důvodem je to, že jsme problém začali řešit s Jihočeským krajem, tam jsme ještě všechny možnosti nevyčerpali. Dohodli jsme se na tom, že je třeba přitlačit Povodí k tomu, aby řeku vyčistilo. Dám tomu rok, a když se nic dít nebude, pak klidně sám napíšu na ministerstvo," řekl starosta Nerestců Vladimír Macoun.

Zásadní pro Nerestce je vyčištění řeky nad jezem směrem na Horosedly, ale také kácení a následné vysazení stromů kolem Skalice. „Urgoval jsem Povodí, aby nám pokácelo dvě vrby. Dočkali jsme se až po třech letech. Je to všechno na dlouho a komunikace není ideální," dodal starosta.

Povodí Vltavy jednalo s dotčenými obcemi v loňském roce a na základě toho podle slov mluvčí Michaely Pohůnkové nyní postupuje. „Loni jsme vyčistili Skalici a opravili pevný jez v Horosedlech. Kromě toho se v zimním období ve spolupráci s místními dělaly v jednotlivých obcích prořezávky břehových porostů," uvedla Michaela Pohůnková.

Po prořezávce má Povodí Vltavy v plánu letos mimo jiné snížení terénu v Myslíně na levém břehu nad lávkou. Dále odstraní povodňové škody u čistírny odpadních vod v Mirovicích.

„Na konec dubna plánujeme povodňovou prohlídku toku Skalice za účasti jednotlivých obcí, při které se zkontrolují práce, stav vodního toku a přilehlých pozemků v záplavovém území," doplnila mluvčí.

V současné době se zpracovává studie odtokových poměrů v úseku Nerestce – Myslín s návrhem protipovodňových opatření a v blízké době se projedná s jednotlivými obcemi.