S ekonomickými dopady nového zákona na rozpočet Písku se na svém jednání 25. ledna seznámila rada města.

„Předešlý zákon o odpadech zabezpečoval, že obec, na jejímž katastru se nacházela skládka komunálních odpadů, neodváděla poplatek za ukládání odpadu ve výši 500 korun za tunu, protože by ho platila sama sobě. Nově však tento poplatek musí platit všechny obce, tedy i město Písek, a to Státnímu fondu životního prostředí ČR,“ uvedl místostarosta Ondřej Veselý. Zákon navíc poplatek zvýšil na 800 korun za tunu odpadu uloženého na skládku. Obec však bude mít možnost získat slevu 300 korun za tunu v závislosti na intenzitě třídění využitelných složek komunálního odpadu. Předpokládá se, že Písek na tuto slevu dosáhne. Na základě nového zákona o odpadech se bude také pravidelně až do roku 2029 zvyšovat výše poplatku za ukládání odpadu na skládku až na konečných 1850 korun za tunu.

ZŠ Jana Husa Písek.
Žáci z písecké Husovky zabodovali ve vědomostních soutěžích

Město Písek ročně produkuje zhruba 4300 tun směsného komunálního odpadu, to představuje roční náklady na nový poplatek ve výši přibližně 2 150 000 Kč. „K této částce je nutno ještě připočítat poplatek za odpad ze sběrných dvorů odpadu, které provozuje společnost Městské služby Písek. Ve sběrných dvorech odpadu vznikne ročně asi 1000 tun odpadu, což představuje roční náklady na tento nový poplatek ve výši cca 500 000 Kč. Celkové náklady budou činit zhruba 2 650 000 korun ročně,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra.

Zákon také navyšuje částku u finanční rezervy na zajištění rekultivace a následné péče o skládku, a to ze 100 Kč za tunu na 145 Kč. To představuje roční navýšení nákladů o zhruba 240 000 korun bez DPH na celkových 770 000 Kč.

Poplatek za ukládání odpadu na skládku odvedený na Státní fond životního prostředí bude sice zpětně přerozdělen, ale i tak Písek přijde o část příjmů z poplatků za ukládání odpadu na skládku. Obci, na jejímž katastrálním území se nachází skládka komunálních odpadů, bude vráceno 80 % odvedené částky, a to z jejího vlastního odvedeného poplatku, ale i poplatků jiných původců, kteří předají odpad na skládku. V případě, že nebude uplatněna sleva, obdrží obec, na jejímž území je skládka komunálních odpadů, 60 % z částky 800 Kč za tunu. „Celkovou výši ztráty nelze v současnosti odhadnout, protože bude závislá na celkovém množství odpadů, které budou v daném roce na skládku přijaty,“ doplnil Miloslav Šatra.

Petra Měšťanová