Vlnu nesouhlasu obyvatel Smrkovic, obce, která je od roku 1976 součástí Písku, vyvolal záměr města prodat sál provozovatelce sousední restaurace Haně Kozlíkové.

Dosud má sál ve výpůjčce sbor dobrovolných hasičů a bezplatně ho využívá k různým akcím také osadní výbor. Město chtělo sál prodat za cenu dle znaleckého posudku, ale s podmínkou, že majitelka ho bezplatně poskytne pro akce hasičů a osadního výboru.

Smrkovičtí však s prodejem nesouhlasí. Obávají se totiž, že dopadnou stejně jako lidé v sousedních Semicích a dalších místech. Obecní sály byly prodány, slouží zcela jinému účelu a lidé se nemají kde scházet.

„Nesouhlasíme s prodejem budovy, která byla postavena Měšťanským pivovarem v Písku a později v akci „Z“ rozšířena do současné podoby. Vždy patřila do majetku města a sloužila k pořádání akcí a hlavně k setkávání lidí,“ uvedli Smrkovičtí v petici adresované městu.

Předseda osadního výboru Jan Matoušek zastupitelům připomněl, že kulturních a společenských akcí se účastní nejen Smrkovičtí, ale i lidé ze Semic a Písku. „Navrhujeme, aby jeden týden v měsíci sloužil sál pro akce osadního výboru a tři týdny bude k dispozici pro provozovatelku restaurace,“ dodal Jan Matoušek.

„Původně jsem byl pro jednoho vlastníka restaurace i sálu. Nyní jsme však pro to, aby sál zůstal v majetku města,“ uvedl Radek Boček (ČSSD). Tento názor podpořil také jeho stranický kolega Václav Gavlasz.

Výsledkem diskuse bylo usnesení, ve kterém zastupitelé nesouhlasili se záměrem sál prodat, a doporučili nechat ho v nájmu. Nová nájemní smlouva bude vycházet ze žádosti osadního výboru Smrkovice.