„Souhlasím, že parky se musí upravovat a obnovovat, ale pro to, co se chystá na Husáku, nemám slov. Za zločin pokládám, že byly pokáceny téměř stoleté moruše, které tam mohly ještě 200 let růst," zlobí se Jiřina Pospíšilová 
z Písku.

Lidem, kteří na Husově náměstí bydlí nebo tudy často procházejí, vadí, že podle studie se smaže hranice mezi parkem a komunikací a celý prostor se změní z odpočinkového na tranzitní.

„Občas si do parku chodím sednout na lavičku a vím, že tady hodně lidí venčí pejsky, proto by zde měl pro tyto účely být nějaký kout," myslí si Klára Pinterová (64). Další občané se obávají, že psí toaletou se stane loučka pro děti.

Podle slov místostarostky Hany Rambousové (VPM) představitelé města se sejdou s občany ještě před tím, než se začne zpracovávat projektová dokumentace.

„Veřejné projednání se uskuteční 9. června. Věřím, že lidé přijdou diskutovat a že se dohodneme na kompromisu. Účastníci schůzky uslyší také názory odborníků – architektů. Vím, že každý zásah proti zeleni musí být velmi citlivý, Písečané si svoje stromy chrání, ale každá zeleň má svoji životnost," uvedla Hana Rambousová.

Lidem, kteří podepsali petici, rovněž vadí plánovaný úbytek šesti parkovacích míst, kterých už je i v současné době nedostatek. Petentům i dalším obyvatelům města dále chybí studie aktuálního zdravotního stavu zeleně a studie hlučnosti a prašnosti této lokality. Peticí občanů se bude zabývat rada města
na zítřejším zasedání.

Připomínky občanů budou zapracovány do dalších projektových dokumentací. Ale zřejmě ne všechny. Jinak může být ohroženo čerpání dotace a město by muselo využít pouze vlastní peníze. Revitalizace parku na Husově náměstí je součástí návrhu dlouhodobé koncepce obnovy a úpravy zeleně v Písku.