Tři desítky posluchačů se díky jeho oživlým příběhům s popisem historických detailů přenesly do minulých století. „Velké věci, kterými vraždy byly, soudily na jihu pouze tři soudy – v Táboře, Písku a Budějovicích,“ upřesňoval Vladimír Šindelář. Jeho slova byla průběžně doplňována promítáním záběrů z míst vražd, portrétů samotných vražedkyň nebo historických fotografií z ženských věznic.

Proč ženy vraždily? Hlavním motivem byla často touha po rychlém zisku majetku. Jaké je čekaly tresty? V dávné minulosti veřejná poprava stětím, později oprátka nebo doživotí.

Přednášející posluchače během dvou hodin doslova zahltil zosobněnými detaily mnoha zločinů, ve kterých figurovaly ženy v rolích pachatelek - vražedkyň, za což mu patří velký dík.

Poděkování patří také knihovnici Lence Vlkové za organizaci první besedy v rekonstruovaných prostorech Městské knihovny.

Marie Hrdinová