„Je třeba ještě vysoutěžit projektanta," konstatoval místostarosta Písku Josef Knot.

Návrh zadání veřejné zakázky na pořízení projektové dokumentace nového plaveckého bazénu a souvisejících služeb projednala rada města Písek. „Protože veřejná zakázka bude v režimu jednacího řízení bez uveřejnění, budou k jednání vyzváni autoři všech tří vybraných vítězných projektů," pokračoval Josef Knot. Jedná se o vítězný ateliér Projektil architekti a ateliéry Mikulaj & Mikulajová a A PLUS.

Rada města sice dokument přijala, ale rozhodla se pro změnu v kritériu hodnocení nabídek. „Rozhodujícím kritériem, které mělo určit projektanta nového plaveckého bazénu, měla být ekonomická výhodnost," zmínil Josef Knot.

Rada města se nakonec rozhodla pro hodnocení na základě více kritérií. „Soutěžit pouze podle ceny se dlouhodobě neukazuje jako nejvýhodnější. Nejlevnější totiž ještě neznamená nejlepší," komentoval rozhodnutí rady místostarosta.

Příprava a zpracování projektu a další související služby by město mělo přijít na šest milionů korun bez DPH.