Do konce října by mělo být jasno, jak bude v Písku fungovat participativní rozpočet. „Budou zpracované zásady i harmonogram výzev a vytvoříme webové stránky projektu,“ uvedla místostarostka Písku Petra Trambová, která je koordinátorkou projektu.

Písečtí si vzali jako vzor Brno, kde už participativní rozpočet nějakou dobu úspěšně funguje. „Poskytli nám své zkušenosti a materiály, což je velkou výhodou,“ doplnila místostarostka.

Na zastupitelstvu na začátku prosince by se měla podoba participativního rozpočtu schválit společně s první výzvou. Zároveň se uskuteční beseda, kde se zájemci dozví, jak postupovat. Na podzim by se pak měly vybrat projekty k realizaci. Celkově na ně půjde ročně pět milionů korun. Jaký bude limit na jeden projekt, zatím není jisté. Autoři budou muset své nápady obhájit na veřejném projednání a následně pro ně získat dostatečnou podporu.

Město zvažuje pravidelné konzultační hodiny, kde se zájemci budou moct o svých nápadech poradit s úředníky. „Bude to velká zátěž na pracovníky odborů. Půjde třeba o deset projektů ročně navíc,“ zmínil místostarosta Písku Petr Hladík. Například v Brně mají kancelář speciálně pro participativní rozpočet, kde pracují čtyři lidé. S tím se však v Písku nepočítá. „Kdo bude chtít prosadit svůj projekt, bude se muset snažit a prokázat vůli i s jeho přípravou,“ poznamenala Petra Trambová. Aby šel vůbec návrh do hlasování, bude ho muset podpořit určitý počet lidí svým podpisem.

Pracovní skupinu na participativní rozpočet tvoří zástupci jednotlivých odborů městského úřadu a čtyři zastupitelé města – Petra Trambová (koordinátorka), Jiří Hořánek, Marek Anděl a Josef Soumar.