Termíny pro předkládání projektů či hlasování, ale i rozdělovaná částka budou však oproti minulému roku jiné. „Předpokládáme, že by své návrhy mohli lidé dodat na podzim. Věříme, že v té době již bude epidemie koronaviru na ústupu a my budeme moci osobně konzultovat projekty s jejich předkladateli a uspořádat veřejná projednání nad předloženými projekty s občany,“ uvedla místostarostka Písku Petra Trambová.

Posunutí termínu pro předložení projektů na druhou polovinu roku umožní podle jejích slov také vylepšit způsob registrace občanů, kteří budou mít zájem o hlasování. V loňském roce se lidé museli registrovat elektronicky, a pak přijít kvůli ověření totožnosti na podatelnu městského úřadu, což mnozí kritizovali. "V tomto ročníku bychom chtěli registraci realizovat také on-line a zájemcům o zapojení do hlasování ušetřit cestu na úřad,“ zmínila Petra Trambová.

Loni se registrovalo celkem 230 lidí. Od snazšího přihlášení si letos vedení města slibuje větší zájem o hlasování pro jednotlivé projekty.

Peníze. Ilustrační foto.
V participativním rozpočtu se sešlo celkem 28 projektů

Do prvního ročníku participativního rozpočtu lidé během roku 2020 přihlásili celkem 28 projektů. Šest z nich veřejnost v prvním hlasování vyřadila. Z 22 zbylých projektů vyhodnotili městští úředníci v daných oborech deset nápadů jako proveditelné. Z nich pak veřejnost v dalším kole hlasování pustila devět projektů do finále, tedy k realizaci. Pracovat by se na nich mělo v letošním roce. Jedná se o šplhací lanový prvek na dětské hřiště ve Smrkovicích, rekonstrukci mostu přes Mehelnický potok v Semicích, komunitní zahradu a jedlý les na Hradišti, lavičky podél Otavy, úpravu cesty Jana Cimbury k Hradišťské vyhlídce, workoutové hřiště v Semicích, teqballové hřiště v Semicích, dosadbu biokoridoru na Pražském předměstí a výsadbu květnatých pásů u Otavy.

Celková hodnota vybraných projektů je téměř 3,7 milionu korun. To znamená, že se mohou zrealizovat všechny a ani tak se nevyčerpá celá částka pěti milionů uvolněná v loňském roce na participativní rozpočet. "Vzhledem k tomu, že náklady na realizaci jednotlivých předkládaných projektů byly výrazně nižší než stanovený finanční limit jednoho milionu a ani celková suma nebyla vyčerpána, uvažujeme o snížení celkové částky určené pro participativní rozpočet,“ poznamenala místostarostka Petra Trambová.

Návrhem harmonogramu druhé výzvy participativního rozpočtu a konečnou částkou, která bude mezi projekty rozdělena, se budou písečtí radní zabývat na některém ze svých dalších jednání.