„Chodí sem dvě skupiny dospělých. Každá v jednom týdnu. Dílnu také využívají děti ze zdejší školy," uvedl Miroslav Šefránek, který má keramickou dílnu na starosti.

Často také připravuje náměty, které si pak mohou zájemci v dílně vyrobit. „Mám výhodu v tom, že jsem se učil řezbářství u píseckého sochaře Jana Novotného. Využívám ho pro vyřezávání forem nebo šablon pro určité výrobky. Vždycky musím dbát na to, aby to zvládl každý, i ten méně zručný," dodal Miroslav Šefránek. S keramickými technologiemi se dříve prakticky nesetkal, proto se vše začal postupně učit a letos ho čeká ještě absolvování keramického kurzu. 

„Miroslav Šefránek je zaměstnanec obce. Má především na starosti pracovníky na veřejně prospěšné práce a stará se o údržbu obce. Jsme s ním moc spokojení. Navíc je moc šikovný i na keramiku, proto když je špatné počasí, vymýšlí činnost pro pracovníky na veřejně prospěšné práce také v keramické dílně," vysvětlila starostka Jana Hrdinová.

Při nedávných oslavách Dne matek dostaly například ženy z Kluk jako překvapení s kytičkou také keramické srdíčko, které vyrobil Jan Šefránek právě se zaměstnanci na veřejně prospěšné práce. Podobně připravují například také keramické medaile nebo pamětní plaketky k různým příležitostem pro obec nebo třeba i pro rybáře na závody.

Prostory dílny zároveň využívají pracovníci jako šatnu. Povedlo se tak rozumně vyřešit potřeby obce.