Rada města má pro následující volební období celkem jedenáct poradních komisí. Jsou v podstatě stejné jako v minulých letech. Jedinou změnou je sloučení kulturní komise a komise pro partnerské vztahy a cestovní ruch do jedné.

Zájem o členství v komisích byl podle vedení města velký, dokonce podstatně větší než o členství ve výborech zastupitelstva. „U některých byl i stoprocentní převis,“ komentovala starostka Písku Eva Vanžurová. Největší zájem byl o práci ve sportovní komisi. Její předseda Miroslav Janovský ji chce pojmout jako veřejnou a přizvat zástupce všech sportovních klubů, kteří budou mít zájem.

Převis byl také u komise kulturní a cestovního ruchu či pro výchovu a vzdělání. Jediná komise, kde se nepodařilo zcela naplnit devítičlennou kapacitu, je komise pro infrastrukturu.

SLOŽENÍ KOMISÍ RADY MĚSTA:

komise bytová
- předseda: Bc. Jiří Černý
- členové: RSDr. Jiří Lejčar
Romana Kotrbatá
Mgr. Jiřina Pospíšilová
Stanislav Podojil
Jan Říšský
Aleš Klásek
Magdalena Ptáková
Roman Devera, MA, MSC (econ)

komise dopravní
- předseda: Josef Keclík
- členové: Slávka Nejedlá
Petr Soušek
Ivo Voříšek
Filip Landík
Mario Pták
JUDr. Vladimír Šámal
Vít Budín
Ing. Vojtěch Bubník

komise kulturní a cestovního ruchu
- předseda: Zbyněk Konvička
- členové: Roman Ondřich, DiS
Adam Turek
Mgr. Tomáš Úlehla
Martin Lanc, DiS
Bc. Anna Simotová
PhDr. Štěpánka Činátlová
Dagmar Černá
Petra Marková

komise letopisecká
- předseda: PhDr. Jiří Prášek
- členové: Mgr. Jiří Šebele
Mgr. Milena Hajíčková
Jana Zusková
Zdeněk Říha
Mgr. Libuše Kolářová
Jarmila Pechoušková
Mgr. Roman Jedlička
Jan Kouba

komise majetkoprávní
- předseda: Karel Vodička
- členové: JUDr. Luboš Průša
Kateřina Sušická
JUDr. Ing. Michal Čapek
Marek Anděl
Martin Vinkler
Pavel Hubka
Václav Hlavnička
Vladimír Lešek

komise pro infrastrukturu
- předseda: Martin Brož
- členové: Ing. Václav Gavlasz
Mgr. František Fořt
Ing. Pavel Švejda
Gabriela Čápová Kocourková
Michal Průša
Ing. Pavel Kožmín Ph.D

komise pro urbanismus a architekturu
- předseda: Ing. Tomáš Franců
- členové: Ing. arch. Martin Zborník
Ing. arch. Vladimír Krajíc
Tomáš Freiberg
Ing. arch. Laura Jablonská
Ing. arch. Pavel Veřtát
Ing. arch. Jana Kantorová
Ing. arch. Martin Křenek
Gabriela Čápová Kocourková

komise pro výchovu a vzdělání
- předseda: Mgr. Jan Adámek
- členové: Mgr. Filip Rádr
Ing. Miloš Cieslar
Jiří Marek
Miroslava Jurcová
PhDr. Karel Cejnar, CSc.
Kamil Činátl, Ph.D.
Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
Mgr. Jana Novotná

komise sociální
- předseda: MUDr. Michal Přibáň
- členové: Aleš Randl
Jana Kozáková
Alexandra Zajíčková
Ing. Jaroslava Kučerová
Milan Bubeníček
Stanislav Podojil
Mgr. Daniela Nechvátalová
Mgr. Vladimíra Zborníková

komise sportovní
- předseda: Mgr. Miroslav Janovský
- členové: Václav Reichl
MUDr. Karel Chytrý
Ing. Martin Matura
Bc. Petr Koblic
Mgr. Josef Šácha
Ing. Michal Horák
MUDr. Rudolf Žaba
Vít Jaroušek

komise životního prostředí
- předseda: Marek Anděl
- členové: Josef Krejčí
Bc. Pavel Batěk
Ing. Bc. Kateřina Nebesová
Jan Říšský
Dagmar Švecová
Ing. Marie Kukrálová
Bc. Jiří Černý
Ing. Ondřej Kofroň