Na přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou  (DPS) čekají měsíce. Když už se na ně dostane řada, odmítnou. Tato situace není v Milevsku, kde mají dva DPS, nic neobvyklého.

„O byty není tolik zájem," zamýšlí se starosta Zdeněk Herout, který argumentoval seznamem žadatelů. „Třeba pět zájemců, kteří jsou na začátku, byt nechtějí," vysvětloval starosta.

Hlavní důvod vidí v pomoci, kterou starým či nemocným příbuzným zajišťuje rodina. „I když by lidé nějakou péči potřebovali, díky čtyřech kategoriím příspěvku na péči  se o ně starají – což je naprosto správné – příbuzní a nechávají si je doma," upřesnil starosta.

Problém s obsazeností vnímá i ředitelka Sociálních služeb města Milevska Marie Jarošová. „V mnohých případech se sem stěhují lidé, kteří ještě nepotřebují pomoc pečovatelské služby a vše zvládají sami nebo za pomoci rodiny. Je to především z důvodu, že jiní zájemci o byty v DPS nejsou," popsala Marie Jarošová, která si nemyslí, že by byty zůstávaly dlouhodobě neobsazené.

Podle starosty se město snaží, aby byty v domech s pečovatelskou službou nezůstávaly volné a zároveň aby je nepřidělovali těm, kteří je nepotřebují. „Pro nás je důležité, aby nájemníci využívali servis, který pro ně máme připravený," zdůraznil starosta. Jedná se například o pomoc při osobní hygieně nebo při zajištění chodu domácnosti.

Ovšem o využívání služeb nemají všichni nájemníci zájem.  „Zjišťujeme, že senioři stále více šetří, a to se promítá i v rozsahu a frekvenci využívání pečovatelské služby. V některých případech jim pomáhá rodina, ale také se často setkáváme se situací, kdy rodina moc nepomáhá a někdy ani nemá zájem, aby jeho příbuzný pečovatelskou služby využíval. Někdy mají dojem, že pečovatelská služba je drahá, jindy  se domnívají, že pro jejich blízké je zbytečná a tak jak to zvládnou sami – vlastními silami – to stačí," vysvětluje Marie Jarošová, která předpokládá, že mnozí z nich budou postupem času  pečovatelskou službu využívat. Ta obyvatelům pomáhá po celý týden, a pokud to situace vyžaduje, tak i večer a v noci.

Město při posledním obsazování bytů přidělilo  všechny volné byty v DPS, které mělo. Podle pravidel se novými obyvateli zařízení mohou stát i lidé, kteří v Milevsku nemají trvalé bydliště.

Město vlastní dva domy s pečovatelskou službou. DPS využívají důchodci, jejichž  věk a zdravotní stav jim umožňuje vést poměrně samostatný život. Naproti tomu domov pro seniory, který mají v Milevsku jeden, je určený například pro staré lidi, kteří nemají dostatek  sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami. 

Počet bytů  v DPS
v Libušině ulici – 76 bytů
v ulici 5. května – 40 bytů
Zdroj: město Milevsko