Stav řízení o prohlášení železničního mostu přes Vltavu v obcích Oslov a Jetětice, dříve obec Červená nad Vltavou, se nachází před vydáním rozhodnutí,“ uvedla ve čtvrtek ráno Ivana Awwadová z tiskového oddělení Ministerstva kultury ČR s tím, že vyjádření padne do několika dnů.

Starý železniční most v Červené nad Vltavou.
Železniční most přes Orlík se snaží zachránit petice

Na něj čeká i Daniel Šnejd, ředitel českobudějovického Národního památkového ústavu. „Současná situace je jedinečnou příležitostí zachránit ocelový viadukt z 19. století mimořádných parametrů, kterou bychom neměli promarnit. Stavba nového mostu v odstupu a využití stávajícího pro pěší provoz poskytuje naději na jeho uchování s výrazně delším horizontem, než kdyby dál sloužil železničnímu provozu. Podobná šance nastala naposledy v 70. letech u Ivančického viaduktu. Tehdy se ale plně nevyužila, a z původního mostu zde zůstalo torzo,“ dodává Daniel Šnejd.

Tendr za půl miliardy

V červnu už Správa železnic vybrala zhotovitele nového mostu. Tendr na výstavbu nového a odstranění starého vyhrála společnost Metrostav. V již třetím výběrovém řízení zvítězila s nabídkou 543,6 milionu korun. Realizace začne letos v létě a skončit má do října 2024. V současnosti je na mostě významně omezena rychlost a jeho nosnost vylučuje provoz nákladních vlaků. Provedený statický výpočet a ověřovací statické a dynamické zkoušky potvrdily, že konstrukce železničního mostu má nedostatky dané rokem výstavby, a jejich úprava podle dnes platných norem není konstrukčně možná. Pro nové řešení mostu byla navržena železobetonová oblouková nosná konstrukce. S rozpětím oblouku 156 metrů a se vzepětím 34,7 metru se nový most po svém dokončení zařadí mezi největší oblouková mostní díla v České republice. Celková délka mostu přitom dosáhne 316,3 metru. V těsném sousedství stávajícího mostu nejprve postaví nový most, na který se převede doprava. Až teprve pak má být historický most zbourán, aby se po celou dobu stavby zachoval provoz a minimalizovaly výluky.

Sanace je na státu

„Bylo by skvělé most zachránit,“ tvrdí krajský zastupitel Tomáš Bouzek (TOP 09), který se při březnovém hlasování o převzetí mostu zdržel. „Prohlášení za památku by bylo na místě a náklady by nesl stát. SŽ jako státní organizace nese jednoznačně odpovědnost za stav mostu. Měla by být proto vyvozena vůči konkrétním lidem, i když jde evidentně o dlouhodobější selhávání, a nebude to jediná stavba zasluhující si lepší péči. I kdyby most bezúplatně přebíral kraj a nesloužil by železniční dopravě, měl by náklady na sanaci nést stát, který situaci zavinil. Do budoucna by byly náklady na bedrech kraje,“ dodal Tomáš Bouzek.

Starý železniční most v Červené nad Vltavou.
NPÚ bude usilovat o prohlášení mostu přes Orlík za památku

Pokud krajští zastupitelé požádají o převzetí do majetku, ušetří za nákup. „V případě žádosti Jihočeského kraje lze požádat prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR vládu ČR o odsouhlasení bezúplatného převodu formou darovací smlouvy do vlastnictví Jihočeského kraje,“ potvrdil již dříve Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic. Naopak desítky milionů, určené v tendru na jeho demolici, se převézt na rekonstrukci starého mostu nemohou. Přesnou částku Správa železnic neuvedla. „V případě komplexní zakázky, která zahrnuje odstranění dosluhující stavby a její nahrazení snovou, uvádíme vždy celkovou hodnotu prováděných prací,“ uvedl tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. „Správa železnic může ze zákona investovat prostředky pouze do objektů, které slouží k zajištění provozu a provozuschopnosti železniční dopravní cesty. Nemůže je tedy vynaložit na opravy mostu, na kterém se drážní doprava neprovozuje,“ dodává.

Ctít práci předků

Autoři petice na záchranu mostu, kterou již podepsaly tisíce lidí, se nevzdávají. „Česká televize uvedla 12. červnu v pořadu Náš venkov takřka půlhodinový snímek Záchrana mostu u Červené,“ uvádí Karel Holl. „Jednali jsme s ředitelem Nadace Jihočeské cyklostezky Janem Vláškem, který slíbil podpořit projekt, jenž by propojil cyklostezky obou břehů Vltavy prostřednictvím červenského mostu. Jednali jsme i s vedením Milevska, které by jej mohlo využít v rámci rozvoje cykloturistiky oblasti Toulava,“ dodává Karel Holl.

Starý železniční most v Červené nad Vltavou.
Nový most přes Orlík postaví Metrostav. Zbourá i ten starý

A jak argumentují někteří lidé, kteří petici podepsali? „Jde o kulturní památku a chloubu českého dědictví,“ tvrdí Daniel Fusek ze Žďáru nad Sázavou. „Dnes už nikdo na světě nepostaví most z Rakouska-Uherska, proto petici podepisuji jako student architektury a urbanismu.“ Patrik Vavřina z Pardubic říká: „Zboření takto významné unikátní památky by bylo naprostým barbarstvím, které by nám budoucí generace vyčítaly, což jako kunsthistorik nemohu a nesmím připustit.“ Alena Malkusová z Laziště u Čimelic bydlí na druhém břehu Vltavy. „Máme k řece blízko, stejně jako k přírodě a krajině, jejíž součástí vždycky byl i tento most. Propojuje břehy, spojuje a v minulosti spojil spoustu lidí. Ctěme skvělou práci našich předků. Plně souhlasím s myšlenkou zachovat tento skvost našim dětem i dalším generacím v propojení břehů pěším turistům i cykloturistům v napojení vyznačených tras,“ dodává.