Vedení města se proto rozhodlo, že určí i jiné osoby, které budou za projekty zodpovědné.


V případě největší akce, a sice stavby nového plaveckého bazénu, dokonce vznikne celá pracovní skupina, která bude zastupovat město v přípravách i v jednání s dodavatelem a podobně.


Další velkou akcí bude stěhování a rekonstrukce městské knihovny, za níž by měl nést zodpovědnost odbor investic a rozvoje ve spolupráci s ředitelem knihovny Romanem Dubem. Zodpovědným za stavbu úpravny vody má být jednatel Vodárenské správy Písek ve spolupráci s odborem investic a rozvoje.
Menší stavby, kde je předpoklad, že náklady nepřekročí sto milionů korun, budou zajišťovány odborem investic a rozvoje.


Materiál, který se tímto zabývá, budou ve čtvrtek 16. března řešit radní Písku na svém odpoledním jednání. O jejich rozhodnutí budeme informovat.