Cenu vodného provozovatel vodovodu společnost Čevak podle něj  v minulosti stanovil vyšší, protože vodovod vyžadoval časté opravy. „Máme vlastní vrty a provozní zařízení. Měli jsme tady přes 110 let starý litinový vodovod, který byl zarostlý a vyžadoval  časté opravy. Proto jsme se rozhodli, že vybudujeme nový vodovod po celé obci za peníze z obecního rozpočtu, abychom zkvalitnili dodávku vody do všech domácností a zároveň snížili cenu," upřesnil František Hašek.

Na vodovod mají u stavební firmy záruku dvou let a předpokládají, že by bez větších investic mohl fungovat dalších dvacet let. Výstavba a rozšíření vodovodu stála obec 4,5 milionu korun. Současně s ním vybudovali v obci i novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod, které  jsou už tři měsíce ve zkušebním provozu. „Během dvou měsíců se podařilo připojit téměř sto procent domů na kanalizaci. Připojeny nejsou asi jen čtyři nemovitosti, které jsou k rekreaci, nebo mají vlastní domovní čistírnu odpadních vod. První rozbory vody jsme dělali asi po jednom a půl měsíci provozu a  hodnoty jsou mnohem lepší než jsou stanovené limity," konstatoval spokojeně František Hašek.

Kolaudace čistírny odpadních vod je naplánovaná na příští rok v srpnu. Pak jim fond životního prostředí jako poskytovatel dotace určí podmínky, za kterých budou vše provozovat dál. Podle Františka Haška si chtějí stanovenou cenu za vodné a stočné v srpnu uhájit.

Se společností Čevak se však úplně nerozcházejí. „Máme s nimi jen dobré zkušenosti. Jakmile byla nějaká porucha, museli odkalovat nebo přivézt vodu. Když byly problémy, na vše dokázali reagovat okamžitě. Spolupráce s nimi byla dobrá, proto jednáme o dalších možnostech spolupráce. Mají zkušenosti ohledně oprav,  agendy, materiálu  a mají potřebné stroje. Je to pro nás ideální partner, který dokáže okamžitě reagovat na poruchy," uzavřel František Hašek.

Změny

K 31. prosinci budou provedeny odečty vodoměrů a Čevak zruší inkasa záloh přes SIPO.
Do 15. prosince musí obyvatelé uzavřít novou smlouvu na odběr vody a vypouštěních odpadních vod s obcí Oslov, kde pak budou moci platit zálohy hotově bez poplatků, nebo je budou moci platit převodem na číslo účtu obce.