„Je to asi o milion méně, než byl původní předpoklad," konstatoval místostarosta Písku Josef Knot.

Systém má pomoci modelovat situace, které mohou nastat ve vodovodním řadu. „Jedná se například 
o porušená potrubí, přerušení dodávek vody, zahlcení čerpadel, zakalení vody, výpočet stáří vody nebo výpočet změny koncentrace chemických látek. Matematický model je možné využít také při projektování nových vodovodů, rozšiřování stávajících trubních rozvodů, napojování nových odběratelů, provozování a řízení stávajících vodovodních systémů, rekonstrukcích, analýz ztrát vody, testování různých provozních scénářů a odstávky úpravny vody. Jedná se vlastně 
o matematický popis řešeného systému úpravny vody, vodovodní sítě, její části nebo jednotlivých komponentů," vysvětlil místostarosta.

V Písku se uvažuje 
o možnosti využít tento systém v nově vznikajícím projektu nové úpravny vody, na kterém by se mělo začít pracovat od jara 2017. „Pořízením modelu předpokládáme snížení ztrát v potrubí o dvě až tři procenta, což je úspora ztracené vody v potrubí o 30 milionů litrů vody ročně," doplnil Roman Honzík, jednatel Vodárenské správy Písek.