Tyršova a zejména Kollárova ulice patří k těm, které nejsou pro chodce příliš bezpečné. Zejména rodiče malých školáků,  kteří navštěvují ZŠ J. K. Tyla, je raději vodí až k areálu školy.

Podmínky pro chodce se už brzy změní. Město rozhodlo 
o úpravě křižovatky a hlavně o zkrácení přechodu přes Tyršovu ulici.

„Rada města již schválila  zadání výběrového řízení na dodavatele. Byli bychom rádi, kdyby stavební úpravy začaly co nejdříve a skončily ještě před zahájením nového školního roku," informoval včera vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Písku Michal Kovařík.

Úpravy křižovatky vycházejí z auditu zhotoveného  pod záštitou Nadace Partnerství a z poznatků pracovní  skupiny Bezpečně  do ZŠ J. K. Tyla. V anketě žáci i rodiče označili přechod v Tyršově ulici za místo, kudy chodí do školy  nejvíce chlapců a děvčat a zejména ti mladší se cítí ohroženi projíždějícími vozidly.
Situaci ovlivňuje nejen množství projíždějících aut, ale také nadměrná délka přechodu, což prodlužuje čas nutný na přecházení až na dvojnásobek.

Návrh úprav  počítá s vysazenými chodníky a dalšími změnami tak, aby se délka přechodu maximálně zkrátila a byl bezbariérový. Součástí úprav, jejichž  zpracovatelem je Jiří Jíra, je  doplnění světelné signalizace.

Písek získal na  úpravu křižovatky grant Jihočeského  kraje ve výši 200 tisíc korun, ostatní doplatí ze svého rozpočtu.