„Lidé si postupně zvykají, že tu je. Zatím sem přišlo do stovky místních obyvatel a přináší všechno, od barev, plastů až třeba po papír," popisuje Hana Kuchtová, která ve sběrném dvoře například třídí papír na noviny, časopisy a kartony a dále i plasty.

I starosta obce Pavel Hroch vnímá, že je ohlas veřejnosti na nový sběrný dvůr pozitivní. „Spousta lidí vítá, že si bude moci uložit svůj velkoobjemový nebo nebezpečný odpad a že to nebude jenom dvakrát za rok, když jsme objížděli obec traktorem, ale může to být v průběhu roku," vysvětluje Pavel Hroch.

Ve sběrném dvoře jsou k dispozici vaky a kontejnery na odpad a do konce února tu přibude lis. Obec ještě čekají administrativní úkoly. „Uzavíráme smlouvy s odběrateli na roztříděný odpad a čas ukáže, kolik ho bude. Plánujeme vydat informační buletin, co všechno se tu může skladovat," upřesňuje Pavel Hroch.

Další úkol pro Kovářov představuje spolupráci s okolními obcemi Hrazany, Hrejkovice a Klučenice. I jejich obyvatelé sem budou moci bezplatně odevzdat odpad. „V případě, že půjde o odpad, za který budeme platit, tak bychom po obci chtěli, aby se s námi podílela na jeho likvidaci, to se bude hlavně týkat nebezpečného odpadu," říká ke spolupráci starosta. Na tu se připravují i v Hrejkovicích. Chystají tam vydání zpravodaje, kde budou informace o sběrném dvoře.

V Kovářově přijímají odpady, jako jsou motorové oleje, oleje z domácností, skříně, postele, sklo, železo, papír i plasty. Sběrný dvůr je určený pro obyvatele, ne podnikatele.

Kdy je otevřeno
středa: 12 – 17 hodin
pátek: 12 – 17 hodin
sobota: 7 – 12 hodin