Zcela zaplněný Husův sbor byl v sobotu odpoledne svědkem  mimořádné události. Patriarcha Církve československé husitské (CŠCH) Tomáš Butto  zde zahájil a vedl liturgii, při které byl novým plzeňským biskupem instalován osmatřicetiletý kněz Filip Štojdl z Písku.

Slavnostní bohoslužbě byli přítomni členové biskupské rady CČSH, plzeňský biskup  Církve římsko katolické František Radkovský a další významní představitelé z církevního a univerzitního prostředí.

„Při dnešním bohoslužebném shromáždění  církev vkládáním rukou  Filipu Štojdlovi svěřuje biskupskou službu, která spočívá zejména v činnosti pastýřské, dozorčí, učitelské a službě liturgické, v udílení svátosti biřmování a kněžského svěcení," připomněl přítomným místopředseda diecézní rady Karel Denk.

O tom, jaký má být podle písma biskup,  hovořili biskupové Petr Šandera a Jan Hradil: „Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, pevný ve slovech  pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce."

Oba rodiče Filipa Štojdla, Miluše a Michael, jsou  faráři CČSH. Nebylo tedy překvapením, že jejich syn po maturitě na Obchodní akademii  v Písku studoval nejprve na Husitské teologické fakultě  Univerzity Karlovy v Praze a potom na Karl – Ruprecht´s Universität v Heidelbergu.

V roce 1998 získal titul bakaláře teologie a zároveň jáhenské svěcení a ustanovení do Náboženské obce v Mirovicích. O dva roky později mu byl udělen titul magistr teologie a kněžské svěcení v Písku. V roce 2007 byl ustanoven farářem v Náboženské obci v Písku. Z dalších aktivit  připomeňme  lektorskou  činnost na téma spirituální péče o umírající.

Filip Štojdl s manželkou Miladou vychovávají dceru Elišku Marii a syna Jakuba Jana.

Plzeňským biskupem ho zvolilo diecézní shromáždění ze  tří kandidátů hned v prvním kole. „Kandidaturu jsem přijal, protože již před volbou mě oslovilo mnoho mých farářských kolegů. Chtěl bych být nablízku lidem a cestovat za nimi, protože jen tak se může člověk něco dozvědět a mnohé pochopit," uvedl ke své volbě Filip Štojdl.

V Církvi  československé husitské  je tradicí demokratická volba. V tajném hlasování napíší lidé, laici i kněží na lístečky jméno toho, koho si přejí  v nejvyšší diecézní funkci. Ten, kdo získá nadpoloviční většinu, se stává biskupem na dobu  příštích sedmi let.