Dveře do Prácheňského muzea   nejsou sice zamčené, ale hned za nimi v recepci se návštěvník dozví, že expozice ani výstavy si neprohlédne. Od ledna do konce února je tady  tradiční zimní přestávka. Odborní i další pracovníci  jsou však v areálu. V kanceláři nebo v některé z expozic je k zastižení také ředitel Jiří Prášek, kterého jsme se zeptali:

Návštěvníci dovnitř nemohou, proč jsou tady všichni zaměstnanci?
Mají i v těchto dnech napilno, možná víc než v sezoně. Zimní přestávku využíváme k důkladnému úklidu a úpravě jednotlivých expozic.  Pracovnice muzea, aby se ušetřily provozní peníze, myjí okna. Není to rozhodně jednoduché, v celém objektu jich máme kolem stovky.
Expozice jsou sice zavřené a výstavy se nekonají, ale  v přednáškovém sále muzea pokračuje i v zimních měsících cyklus přednášek a besed.

Začátek nového roku je určitě příležitostí k hodnocení toho minulého. Jaký byl pro Prácheňské muzeum rok 2012?

Myslím, že vcelku úspěšný. V hlavní budově jsme měli zhruba o 1500 návštěvníků více než v roce 2011. Pokud vezmu muzeum jako celek, na všechny akce ve všech pobočkách přišlo 28 550 návštěvníků, což je srovnatelné s předcházejícím rokem. Ale musím ještě připomenout, že Památník města Protivína, který je součástí muzea, byl  vzhledem k rekonstrukci víc než půl roku zavřený. Celkové číslo pokládám za slušný výsledek i vzhledem k tomu, že někteří kolegové v jiných muzeích hlásí pokles návštěvnosti.

Ovlivnila návštěvnost také cena vstupného, která patří k nejnižším  v muzeích srovnatelné velikosti?

Podle mých zkušeností a poznatků výše vstupného až tak velkou roli nehraje. V hlavní budově zaplatí  dospělý  návštěvník za vstupenku 40 a dítě, student a důchodce  20 korun. V loňském roce po skončení rekonstrukce Památníku města Protivína jsme tady  zvýšili vstupné o polovinu – na 40 a 20 korun.  Od letošního roku zvyšujeme vstupné také v píseckém památníku Adolfa Heyduka z deseti na              dvacet korun a z dvaceti korun na čtyřicet. Zkrátka sjednotili jsme vstupné ve všech našich pobočkách.

Co jste v loňském roce návštěvníkům nabídli?

Za významné považuji dokončení rekonstrukce a vytvoření nových expozic v Památníku města Protivína. Návštěvníci ocenili zejména novou expozici o historii města a okolí.

V minulém roce se uskutečnil největší archeologický výzkum v historii píseckého muzea, konkrétně šlo o výzkum  rozsáhlého pravěkého objektu v Albrechticích nad Vltavou.

Měli jsme celou řadu zajímavých výstav. Připomenu alespoň výstavu věnovanou řece Otavě. Hojně navštívené byly muzejní noc nebo Jihočeská folklorní abeceda. Připravili jsme pro veřejnost přednášky, na které jsme pozvali  odborníky z různých oborů. K tradičním a návštěvníky vyhledávaným akcím patřily  burza minerálů a  festival ptactva.

Kdy se Prácheňské muzeum otevře pro veřejnost a na co se návštěvníci mohou těšit?
Novou sezonu zahájíme v pátek 1. března. První letošní výstavou v galerii muzea  budou díla táborského rodáka  žijícího v Praze Davida Bartoně. V chodbě  knihovny to budou kubistické obrazy Jana Hinaise.  Pro malé výstavní síně připravujeme výstavu k webu Čtení z Písku, na kterém se podílí také městská knihovna. 

Z dalších  výstav připomenu výstavu ke 100. výročí narození píseckého rodáka Václava Rožánka a k šedesátinám malíře Františka Trávníčka. Návštěvníci se mohou těšit také na fotografie Jaroslava Hübla, Jiřího Škocha či Jana Vávry.

Součástí letošního programu bude také návštěvníky oblíbená muzejní noc. Uskuteční se 17. května a bude ve znamení svátku sv. Jana Nepomuckého.

Překvapíte návštěvníky také   nějakou úplnou novinkou?

Určitě to budou dvě výstavy jednoho dne, které uspořádáme  na parkánech muzea v krytém prostoru nad řekou Otavou.

Zapojí se muzeum do oslav 770. výročí první dochované písemné zmínky o Písku?

Osadíme pamětní desku na hradby směrem od řeky. Na desce budou připomenuty  pobyty  českých panovníků  v Písku. Plánujeme také výstavy, přednášky, besedy  a výměnné akce s partnerskými městy.