Od května do června prošla opravou pod taktovkou firmy Strabag silnice v místní části Samoty, v průběhu června a července byla renovovaná a dobudovaná komunikace vedoucí k moštárně a obecnímu skladu. Vyspravená byla i část cesty směřující k místnímu cvičáku. Podle starostky obce Kluky Jany Hrdinové byla právě tento úsek ve velmi špatném stavu.

"Díky opravě byl zlepšen přístup k areálu kynologického cvičiště. Komunikace je dále využívána občany k procházkách a díky malému provozu hlavně k procházkám s dětmi. U cvičiště vznikl prostor na parkování, byla zde osazena dřevěná socha a v budoucnu vznikne místo pro odpočinek," vysvětlila Hrdinová.

Veškeré opravy a rekonstrukce pozemních komunikací byly částečně hrazeny peněžními prostředky z dotací Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.