„Pokud výuka probíhá tak, že učitel píše celou hodinu na tabuli fyzikální vzorečky, není se co divit, že jsou předměty jako fyzika vnímány jako neoblíbené, těžké, plné vzorců a odtažené od praxe. Přitom pokud se jejich výuka uchopí za správný konec, mohou být u žáků velmi populární," míní ředitel protivínské školy Václav Křišťál.

Základní škola získala na vybudování moderní učebny fyziky grant z Regionálního operačního programu. Díky němu si žáci 2. stupně budou moci na vlastní kůži vyzkoušet fyzikální jevy a následně zpracovat výsledky pokusů pomocí výpočetní techniky.

Právě v těchto dnech základní škola dokončuje projekt, v rámci něhož nakoupila moderní vybavení pro výuku fyziky. V původní učebně totiž byla řada věcí porouchaná a vybavení vůbec neodpovídalo požadavkům moderní výuky. Kvůli tomu tak na škole dosud převažovala frontální výuka. Tu ale nyní díky projektu vystřídá výuka experimentální. „Jejím smyslem je, aby žáci dokázali fyzikální pokusy nejen provést, ale také věděli, jak dopadnou a proč. Neslyší pouze teoretický výklad, ale mohou si na to i sáhnout. Uvědomí si, že fyzika je všude kolem nich. Jsem přesvědčený, že si díky tomu fyziku oblíbí více dětí," vyjmenovává přínosy projektu ředitel školy.

Škola mohla v rámci projektu nakoupit do učebny fyziky laboratorní stoly, interaktivní tabuli, měřící systém Pasco a řadu demonstračních pomůcek pro experimenty. Mezi ně patří například meteorologická stanice, model parního stroje, sada pro pokusy s vakuem, model benzinového a naftového motoru, diodový laser, tellurium, Van de Graffův generátor a mnoho dalšího.

Kromě toho se modernizovala také učebna přírodopisu, a to nákupem nových mikroskopů.

S předfinancováním škole pomohlo město, jelikož by na to jen těžko dosáhla ze svých zdrojů. „Museli jsme se zavázat, že to předfinancujeme ze svého, a pak se nám to vrátí z dotace," podotkl starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Škola věří, že se jejich snaha projeví ve zvýšeném zájmu žáků o navazující studium technických oborů. Právě absolventů těchto oborů je na trhu práce stále nedostatek.

Na projekt získala škola dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad ve výši více než 1,3 milionu korun. „Evropské dotace se v oblasti základního a středního školství poslední dobou zaměřují právě na podporu odborného vzdělávání technického a přírodovědného charakteru. Reagují tak na přemíru absolventů s humanitním vzděláním a naopak nedostatek absolventů technických oborů," uvedl Lukáš Tryml ze společnosti G-PROJECT, která na projekt zpracovala žádost o dotaci a nyní ho administruje.

Hotovo by mělo být do konce února.