Více než dva miliony  korun bude stát celková oprava ledolamů chránících Kamenný most. Původně město v rozpočtu počítalo s částkou o téměř 900 tisíc korun vyšší, ve výběrovém řízení se však podařilo ušetřit.

Říčanská firma Pas Plus by měla začít na přelomu května a června, tedy v době, kdy se v Písku bude připravovat městská slavnost. Program, který je nějakým způsobem spojený s řekou, však ohrožený nebude.

„Plán rekonstrukce počítá s tím, že bude nutné vždy  zhruba třikrát po třech dnech zvednout bubny pod Novým  mostem a  snížit tak hladinu Otavy. Nemělo by však dojít k situaci, která by nějak zásadně ovlivnila vodáckou sezonu, i když s určitými omezeními by vodáci měli počítat. Na druhé straně by se práce na ledolamech neměly dotknout plánované rekonstrukce předmostí Kamenného mostu," uvedl k průběhu stavebních prací  starosta  města Písku Ondřej Veselý (ČSSD).


Snížení  stavu vody v Otavě  nepříznivě ovlivní také provoz elektrárny u Nového mostu. Energetici předpokládají ztrátu kolem 100 tisíc korun, společnost E.ON však podle posledních informací nebude náhradu škody vůči městu uplatňovat.

Při opravě se z ledolamů odstraní všechny dřevěné prvky a nahradí je nové, stejné tvarově i rozměrově. Dále oprava zahrnuje  doplnění kamenné vyzdívky a montáž nových ocelových prvků.

Práce na opravě ledolamů u Kamenného mostu by měly skončit letos v říjnu.