Projekt za čtyřicet milionů by mohl mít ve finále pozitivní vliv nejen na životní prostředí, ale i na cenu stočného. Podle místostarosty Písku Josefa Knota jde o inovativní technologii, kterou využívají například v Německu či Rakousku. „Zjednodušeně řečeno budeme při extrémně vysoké teplotě spalovat kal. Nebude odcházet žádný popel, jen pára, tudíž to bude enormně ekologické,“ konstatoval.

Technologie bude navíc sama vyrábět elektrickou energii, bude tedy energeticky soběstačná. „Spálíme kal a zároveň tím vyrobíme energii, kterou bude zařízení samo využívat,“ vysvětlil místostarosta s tím, že kromě toho technologie dokáže vygenerovat teplo, kterým se budou vytápět objekty v čistírně odpadních vod, v níž bude zařízení umístěno.

Nová vyhláška
Od roku 2021 budou výrazně zpřísněny podmínky pro ukládání kalů do země a jejich používání v zemědělství. Reagovat na to budou muset všechna města a obce.

Písek je pilotním městem, tedy prvním v České republice, kde bude stanice energetického využití kalu a biomasy fungovat. Pokud se osvědčí, ministerstvo životního prostředí chce novinku rozšířit i do jiných měst. Právě ministerstvo životního prostředí, se kterým Písek před dvěma lety podepsal memorandum o spolupráci, vypsalo výzvu na finanční podporu tohoto projektu. Ta by mohla v případě získání dotace činit až šedesát procent.

Podmínkou získání dotace je, že město musí mít vypsanou zakázku. „To abychom věděli konečnou cenu, kterou budeme nárokovat do dotačního programu,“ vysvětlil Josef Knota dodal, že vypsání zakázky radní na svém posledním jednání schválili.

V současné době se kaly z čistírny odpadních vod v Písku odváží do Mydlovar ke kompostování. Náklady na likvidaci kalů činí zhruba tři miliony korun ročně. Provozní náklady nového zařízení, které je energeticky soběstačné, budou minimální. „Úspora financí se v budoucnu může promítnout například do ceny stočného,“ předpovídá místostarosta Josef Knot.

Zařízení bude ročně likvidovat až 3900 tun strojně odvodněného kalu z písecké čistírny. Pokud půjde vše hladce, mělo by se začít v červenci, hotovo má být do konce září.