Končí u železničního přejezdu, kde se napojuje na stávající chodník od Hradiště. Je zhruba 400 metrů dlouhá, upravená a vydlážděná. „Stezka zajistí lidem, kteří tudy chodí, větší bezpečí a pohodlí,“ uvedla starostka Písku Eva Vanžurová. Předtím zde byla jen vyšlapaná pěšina podél svodidel, což nebylo vzhledem k velkému provozu na silnici I/20 bezpečné.

Součástí stavby je také nové terénní schodiště. „Díky němu se dá cesta zkrátit, neboť obě komunikace propojuje už v místě mimoúrovňového křížení státní silnice s ulicí Hradišťskou,“ informoval Michal Fiedler z odboru investic a rozvoje MÚ Písek.

Nová stezka rozšířila stále rostoucí síť místních komunikací pro pěší a cyklisty, na kterou je napojena. Město chce v dohledné době řešit také zeleň v jejím okolí. Nyní jedná s ředitelstvím Českých drah o výkupu dotčených pozemků.

Stezka byla zkolaudována koncem února. Stavbu za 3,2 milionu korun bez DPH provedla firma Casta Dopravní stavby.