Husova kaple v Táborské ulici v Bernarticích, bývalá modlitebna metodistické církve z roku 1927, by mohla po mnoha a mnoha letech ožít. Na městys se totiž obrátila Dana Kroupová z Bojenic, která má zájem o její pronájem. „Ráda bych tu připravila expozici děl místních umělců," vysvětluje Dana Kroupová. Bližší podrobnosti zatím nesdělila s tím, že záměr na pronájem ještě není uzavřený.

Starosta Pavel Souhrada je za zájem rád. „Objekt je léta prázdný, alespoň se tu bude něco dít," podotýká starosta.
Dlouholetého plánu na předělání Husovy kaple na multifunkční kulturní centrum, kde by se mohly konat koncerty, vítání občánků, rozloučení žáků s devátou třídou či filmová promítání, se Bernartičtí nevzdávají. „Rekonstrukce je pořád ve hře, projekt máme hotový, ale chybí nám peníze. Naše priority jsou jiné," vysvětluje Pavel Souhrada. Dodává, že čekají na vhodný dotační titul, který by na předělání Husovy kaple mohli využít. Ten se zatím nenaskytl.

Starosta přesto věří, že se jejich letitý plán podaří uskutečnit. „Jak se říká, naděje umírá poslední. Myslím, že se to povede a dotáhneme to do konce. Nebude to sice zítra, ale dotáhneme to," uzavírá optimisticky Pavel Souhrada.

Nyní není Husova kaple vlastně využita. Je ale zabezpečená tak, aby do ní nezatékalo a nevznikaly tak zbytečné škody.

Předělání objektu, který obec začala vlastnit v devadesátých letech minulého století, na multifunkční kulturní centrum si vyžádá miliony korun.

Kulturní akce jako vítání občánků či slavnostní zakončení docházky deváťáků se konají na radnici. Kino, které už v Bernarticích pravidelně nemají, doposud promítalo v sokolovně. Tam vystupují například i divadelníci. V Husově kapli by se konaly – vzhledem k její velikosti – spíše komornější akce.