Nová ředitelka Městské knihovny Milevsko Petra Bláhová (33) vystudovala cestovní ruch. Jak ale říká,   knihovna a oblast cestovního ruchu mají hodně společného.

Jak to jde tedy dohromady?
Jak knihovna, tak i cestovní ruch se zaměřují na poskytování služeb zákazníkům. Úspěchem je, když se  člověk rád vrací jak do knihovny, tak do regionu a města.

Milevsko řeší problém s nedostatkem turistů přesto, že může nabídnout řadu zajímavostí. Třeba nejstarší klášter na jihu Čech. Je vaším cílem zvýšit počet čtenářů, nebo hranici už nelze překonat?
  
Hranici jde asi vždycky překonat, i když v Milevsku je dostatek čtenářů. Naší snahou bude přitáhnout  návštěvníky, kteří sem přijedou během léta nebo za poznáváním krás Milevska.

To by se jednalo o jednorázové akce?
  
Určitě bychom chtěli nejen místní obyvatele, ale i návštěvníky informovat o všech námi pořádaných akcích. Mimo to by další možností bylo vytvoření krátkodobých průkazek s omezenou dobou platnosti, které by umožnily turistům navštívit studovnu, přečíst si denní tisk, pracovat s internetem či si vypůjčit na dobu své přítomnosti v regionu knihu.

Jakou knížku jste naposledy přečetla?
Hodně mě nadchly Žítkovské bohyně od Kateřiny Tučkové. Přiznám se, že poslední týdny jsem se spíše zaměřila na studium věcí týkajících se knihovny a jejího fungování. Nebylo tolik času na další četbu, ale čtu jak českou literaturu, tak mám ráda i severské detektivky.

Hodně jste se tedy věnovala přípravě na převzetí funkce. Najde se přesto něco, co vás po nástupu překvapilo?
Protože jsem nastoupila v pondělí, je zatím brzy na to říci, jestli mě něco překvapilo. Teprve se dostávám do provozu a zjišťuji, jak to funguje, seznamuji se s prostředím a s kolegy. Spoustu věcí jsem očekávala, protože jsem během přípravy na výběrové řízení musela zpracovat koncepci.

Máte zkušenost s fungováním knihovny? Co jste vlastně dělala v minulosti?
Byla jsem na mateřské dovolené a předtím jsem pracovala jako vedoucí sekretariátu v soukromé firmě. Vystudovala jsem cestovní ruch, takže zkušenosti s vedením takovéto organizace zatím nemám.

Starosta Zdeněk Herout říkal, že se do výběrového řízení přihlásilo mnoho kvalitních uchazečů. Jaké jste si dávala šance?
Jako každý jsem doufala. Bylo těžké určit, jak jsou vysoké, protože jsem neznala ostatní uchazeče a opravdu jsem neměla představu, zda koncept, který jsem zpracovala, a nápady, které jsem nabídla, by mohly radu města zaujmout natolik, aby mě vybrala.

Ve funkci jste od pondělí. Co je váš první plán?

Naučit se vést knihovnu alespoň tak dobře jako předchozí ředitelka Hana Kolínová. Ta byla úspěšná a město bylo s její prací spokojené. Myslím, že prvním krokem je pro mě naučit se vést knihovnu a potom na základě spolupráce se zaměstnanci zkusit něco zlepšit.

Chystáte něco speciálního, nebo plánujete pokračovat v akcích typu výstavy na chodbách či univerzita třetího věku?

Výstavy určitě budou pokračovat. Už jsou v plánu na tento rok. V Milevsku se koná hodně kulturních akcí, proto bych chtěla nejprve zmapovat situaci. Nějaké velké plány, že bychom začali pořádat úplně nové akce, nemáme. Spíše navážeme na to, co se koná, a zjistíme, co ještě chybí a co bychom mohli lidem nabídnout. To se týká spíše četby knížek a nových autorů.

Můžete naznačit, co by byla novinka?
Asi bych ani nenaznačovala, spíše bych se chtěla zaměřit na to zviditelnit knihovnu v očích obyvatel města.

Takže se málo propaguje?

Ano, málo. Přála bych si ji dostat i do povědomí  nečtenářů, aby obyvatelé věděli, kde mají svoji knihovnu, co jim nabízí a za jakými službami do ní chodit.