Písecko má novou nejmladší zastupitelku. Už není z Podolí I, ale ze sousedních Křenovic. Díky rezignaci křenovické kronikářky Olgy Kolískové se do zastupitelstva dostala studentka Vyšší odborné školy školy zdravotnické v Českých Budějovicích Michaela Hořejší, která na začátku března oslavila dvacáté narozeniny.

Jste nejmladší zastupitelkou na Písecku. Do teď to byla Michaela Hrnečková z Podolí I, kterou znáte. Dala vám nějaké rady do vaší nové funkce?
S Michaelou se vídám hlavně v létě na hasičských soutěžích. Informace o tom, že se stanu novým zastupitelem, přišla ke konci loňského roku a s Michaelou jsem se ještě neviděla.

Co byste chtěla jako zastupitelka prosadit? Jaké máte vize?
Jako zastupitelka bych chtěla napomáhat docílení spokojenosti a blaha obce.

Co považujete za největší problém Křenovic?
Myslím si, že největším problémem je fakt, že v Křenovicích je málo mladých lidí a dětí. Jako zastupitelka bych se chtěla podílet na rozvoji a výstavbě domů pro nově příchozí mladou krev.

Do voleb jste kandidovala jako osmnáctiletá. Co vede dívku v tomto věku, že ve volbách usiluje o post zastupitele?
Ke kandidování do obecního zastupitelstva mě vedlo hned několik důvodů. Od svých dětských let jsem členkou místního sboru dobrovolných hasičů a podílím se na společenských a kulturních akcích v naší obci. Myslím si, že jako zastupitel budu moci pro tyto akce zařídit větší podporu. Dalším důvodem bylo také, že můj tatínek byl mnohaletým zastupitelem a místostarostou obce. Se zájmem jsem pozorovala, jak se připravuje na zasedání a podílí na dění v obci.  Když se mi v osmnácti letech naskytla příležitost kandidovat a jít v tatínkových stopách, neváhala jsem a spolu s dalšími občany jsem sestavila kandidátku a šli jsme do voleb.