Pracují na závadách, které tady zůstaly po firmě Vyslystav, která opravu náměstí loni prováděla, ale poté zkrachovala a chyby už neopravila.

„Nedodělky opravuje firma, která zvítězila v nově vypsaném výběrovém řízení," uvedla za město Marie Hrdinová. Firma má před sebou několik věcí, které je třeba dodělat, a pak se vrhne na jižní stranu náměstí. „Je nutné dodělat kanalizační přípojku k jednomu domu, předělat chodník u autobusových zastávek tak, aby odpovídal předepsaným normám a rovněž upravit výšku obrubníků a chodníku podél domů," řekl starosta Mirovic Zdeněk Bárta. Po kolaudaci severní strany začne generální oprava celé jižní strany náměstí – chodníku, vozovky a parkoviště. Staveniště bude uzavřeno a veškerá doprava se přesune na stranu severní. K normálnímu provozu po již rekonstruovaném povrchu by se Mirovičtí měli vrátit na podzim.