Druhá etapa rekonstrukce, která byla v minulých dnech dokončená, měla za cíl zvýšit kvalitu a dostupnost služeb a s tím související lepší sociální začlenění osob bez přístřeší.

Akci zahájily stavební úpravy v prvním patře objektu. Už od září 2016 zde díky tomu slouží lidem v nouzi dvě oddělené ložnice pro ženy a muže, každá se čtyřmi lůžky a koupelnou. Klienti mají k dispozici také kuchyňku s jídelnou a pračku. Vedle toho jsou zde provozní místnosti, kancelář a zázemí pro personál. V rámci přestavby byly řešeny nové rozvody odpadů, elektroinstalace a topení.

Letos, při druhé etapě rekonstrukce, se pracovalo v přízemí objektu, v podkroví i na úpravách fasády a okolí domu. „Kapacita zařízení byla rozšířena o zázemí pro osobu s omezenou hybností. Do noclehárny se lze dostat samostatným bezbariérovým vchodem. Také zde mají případní klienti možnost využít standardně vybavenou kuchyňku a pračku se sušičkou,“ informoval Jan Venclík z odboru investic a rozvoje MÚ Písek.
Další prostory v přízemí objektu byly upraveny pro potřeby nízkoprahového denního centra. V podkroví vznikla komunitní místnost. Tu bude možné využívat i k přednáškové činnosti.

Na investici v celkové hodnotě zhruba 7,5 milionu korun město získalo devadesátiprocentní dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Jsem ráda, že se podařilo druhou etapu rekonstrukce dokončit ještě před příchodem chladných podzimních dnů, kdy o služby nocleháren mezi lidmi bez přístřeší narůstá zájem,“ doplnila starostka Písku Eva Vanžurová.

Nízkoprahové centrum

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova je ambulantní služba sociální prevence, která navazuje na již zavedenou službu noclehárny.
Cílovou skupinou jsou osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci, v jejímž důsledku přišly o trvalé bydlení a jsou odkázány žít na ulici.
Centrum bude zajišťovat podmínky pro osobní hygienu a přípravu stravy, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, podporu při získání zaměstnání či trvalejšího ubytování.
Otevřeno je denně po celý rok od 6 do 14.30 hodin.