„Na Otavě v Jistci jsou teď dva metry bláta, kousek pod Jistcem mají z bahna doslova přehradu. Voda tam teče původním říčním korytem. Proslýchá se, že by měla být hladina vody v přehradě snížena trvale o čtyři metry, aby byla vytvořena povodňová rezerva kvůli Praze a Berounce, která se často rozvodňuje," obrátil se na redakci Deníku rybář a chatař Karel Frolík.

Rybáři se podle něj teď k vodě v Jistci nedostanou a pokud by hladina zůstala snížená, chtěli by, aby Povodí Vltavy břehy Otavy zrekultivovalo od nánosů bahna. Jejich zprávy ale vyvrací tisková mluvčí státního podniku Povodí Vltavy Michaela Pohůnková: „Informace není pravdivá. V současnosti kolísá hladina v nádrži Orlík dle hydrologické a provozní situace tak, aby byly plněny všechny účely tohoto vodního díla i funkce celé soustavy Vltavské kaskády. Rozdělení hladin je nyní stejné jako bylo v minulosti." V současné době je podle jejích slov snížení orlické hladiny asi o 2,5 metru.

V prvním čtvrtletí příštího roku podle ní navrhne státní podnik Povodí Vltavy změnu manipulačního řádu, kde dojde ke snížení maximální hladiny zásobního prostoru o 1,3 metru. „Tato změna by měla mít minimální vliv na ostatní účely vodního díla. Zda bude změna schválena, rozhodne příslušný vodoprávní úřad," doplňuje Pohůnková.

Kolísání vody v nádrži Orlík
Snížení hladiny:
V současné době o 2,5 metru
2013 na jaře také o 2,5 metru
2012 na jaře o 6 metrů
2003 nejsušší rok – nejnižší hladina 

Rybáři nemůžou přes bláto

Hladina v orlické přehradě je podle slov tiskové mluvčí státního podniku Povodí Vltavy v současné době na kótě 346,15 metrů nad mořem, tedy přibližně o 2,5 metru níže oproti úrovni, která převažuje v letním období, kdy bývá 348,50 metrů nad mořem. „Je to z provozních důvodů a také jako příprava na zimní období," odůvodnila Michaela Pohůnková. Vodohospodáři se tak jistí před případnými povodněmi z tání, pokud by napadlo víc sněhu. Rybáři na Otavě naproti Vráži a jiných podobných místech proto nejspíš budou muset být trpěliví.

Michaela Pohůnková připomíná extrémně suchý rok 2003, kdy došlo k jednomu 
z největších poklesů za dobu historie přehrady. To byly vidět například i původní jezy. Další výrazné snížení hladiny vody zaznamenali lidé i v roce 2012 na jaře, kdy byl pokles kolem šesti metrů a břehy přehrady lákaly v přístupných místech lidi k procházkám.

Vloni na jaře byla hladina podle Michaely Pohůnkové přibližně na stejné úrovni jako v současné době. Důvody byly stejné, a to rezerva pro tající sníh. V tuto dobu však byla vloni hladina vyšší.

STANISLAVA KOBLIHOVÁ