Ve funkci starostky jste první volební období. Před tím jste se nějak angažovala ve vedení obce? Co vás přivedlo ke starostování a jak se vám na této pozici líbí?
Po pravdě jsem se ve vedení obce před nástupem do funkce starostky moc neangažovala. Před volbami do zastupitelstev jsem byla oslovena místostarostou obce, abych kandidovala do zastupitelstva a následně do funkce starostky. Po zralé úvaze a rodinné poradě jsem návrh přijala. Vyzkoušet se má vše.
Neustále se učím něco nového, něco, s čím jsem se do této doby nesetkala,  a to mě baví. Určitě se nezavděčím všem, ale problémy velkého rozsahu zatím nepřišly.  Občas se něco nepovede, tak jak bych si představovala, ale je za mnou i spousta práce, která se už povedla. Je to velmi zajímavá a všestranná práce.

Žijete v Horosedlech od narození? Co máte v obci nejraději a je tu naopak něco, co byste změnila?
Jsem horosedelská náplava. Pocházím ze sousedních Mirovic a do Horosedel jsem se nastěhovala k nynějšímu manželovi v roce 1998. Horosedly jsou krásná, útulná, zelená obec. Co bych změnila, je myšlení některých lidí. Pokouším se vést je k ekologii. To se mi zatím moc nedaří.  I když je obec Horosedly ve třídění odpadů na 13. místě v jihočeském kraji, což je super, tak okolí Horosedel považují někteří za velkou bezplatnou skládku. Také mě mrzí, že vztahy mezi obyvateli nejsou takové, jaké by asi měly být. Snažíme se spolu se zastupiteli a SDH pořádat akce, ale těch se účastní menší část obyvatel a chalupářů. Škoda.  I když poslední dobou je účast větší.

Jste členkou Sokola a předcvičujete zumbu. Jaké aktivity děláte v rámci Sokola? Kdy jste začala se zumbou a proč si myslíte, že je dnes tak populární?
Cvičení všeho druhu je moje velká záliba. Dá se říci, že je to  droga. V Sokole jsem členkou výboru, vedoucí oddílu AE a instruktorkou AE, bosu a zumby. Hodiny zumby jsem začala navštěvovat před dvěma lety a od minulého roku ji předcvičuji. Podle mého názoru je zumba velmi chytlavá a to proto, že je při ní velká zábava, hraje úžasná latinskoamerická muzika a moc se u ní nemusí přemýšlet, na rozdíl od hodin AE. Při zumbě spalujete tuky a posilujete svaly, aniž o tom víte. Hodiny zumby jsou pro všechny věkové kategorie. Na mé hodiny chodí ženy i muži od deseti do šedesáti let a pěkně si to spolu se mnou užívají.

Stíháte ještě něco jiného kromě starostování a sportu?
I když jsem neuvolněná starostka, musela jsem přerušit svoji živnost – výrobu svíček. Na to už mi opravdu čas nezbývá. Mám pětiletého syna, který potřebuje být s mámou, a cvičení jsem se vzdát v žádném případě nechtěla. Takže rodina, starostování a cvičení mi zaberou veškerý čas.

Jaké máte v obci plány coby starostka?
V tomto roce jsme zažádali o dotaci na opravu kaple sv. Jana Nepomuckého. Ta bude mít v příštím roce třísetleté výročí od vysvěcení. Bylo by krásné, kdyby naše žádost o dotaci byla úspěšná a výročí bychom oslavili již v opravené kapli. Také se právě teď  restaurují varhany z kaple, které jsou velice vzácné a pocházejí někdy z roku 1690 – 1700. Oprava kaple je v této chvíli má priorita.
Dále máme rozpracovaná protipovodňová opatření, jelikož řeka Skalice, která protéká obcí, nám dělá nemalé problémy. Také čekáme na podepsání smlouvy s Fondem životního prostředí. Dotace z tohoto fondu budou použity na osazení alejí v celém katastru obce.
V minulém roce jsme koupili stodolu, kterou postupně budeme přestavovat na víceúčelový sklad. Takže jak vidíte, práce máme před sebou hromadu. Nenudíme se.

Jak jsou na tom podle vás Horosedly s kulturním vyžitím?
Velkým plusem pro naši obec je pořádání kulturních akcí, ať už ve spolupráci s SDH Horosedly nebo nově zřízeným Občanským sdružením JUVENA. To se stará hlavně o sportovní záležitosti na našem víceúčelovém hřišti.
V obci pořádáme taneční zábavy, dětské dny s různými soutěžemi, přednášky všeho druhu, za něž patří velké díky kronikáři Miroslavu Křiváčkovi a jeho ženě Lídě, sousedská posezení, ať už v místním pohostinství nebo na hřišti třeba při pečení berana, pálení čarodějnic a tak dále.