Bordel, binec a nepořádek. I tak označili milevští zastupitelé vedení účetnictví za nájemné a služby od počátku devadesátých let.  V té době začaly vznikat dluhy, jejichž výše je dva a čtvrt milionu korun. 

Zastupitelé se na svém posledním zasedání zabývali odpisem položek za 1,5 milionu korun.

„Skutečně nám asi nezbývá nic jiného, než pohledávky odečíst. Trochu mě zaráží neuvěřitelný bordel, který v těchto letech panoval. Vznikly pohledávky ve statisících korun ročně. Neodkáži si představit účetnictví běžné firmy, kde vznikají takového pohledávky," konstatoval  zastupitel  Miroslav Doubek.

Zastupitelé položky označovali jako pohledávky, ale podle místostarosty Martina Třeštíka se o ně nejedná. „Nevykazují ani základní znaky pohledávek. Obvykle nevíme, z jaké doby záznam pochází, čeho se týká, není spojen s žádnou osobou, která by městu měla dlužit. Jsou to výsledky chybných evidenčních záznamových operací," vysvětlil Martin Třeštík a dodal,  že tedy neví, po kom by měli dluh vymáhat. Navíc už je stejně promlčený.

Jako absurdnost uvedl, že je v evidenci i položka za 798 tisíc korun. „To při vší úctě nemohlo nikdy vzniknout, když nájemné činí nejvýš několik tisíc korun," podotkl Martin Třeštík.

Podle Ivany Stráské, která se pohledávkami podle svých slov zevrubně zabývala, jsou v evidenci  i domy, které Milevsko nikdy nevlastnilo. „Z nich  nám tedy nemohly plynout ani příjmy, ani pohledávky," poznamenala Ivana Stráská, podle které jsou materiály nepodepsané, bez razítek i podpisů.

„Také se stalo, že se v tabulce posunuly řádky a najednou se tam objeví nesmysl, že člověk dluží za společnou televizní anténu 241 tisíc korun," řekla Ivana Stráská, která zjistila, že jeden rok byly pohledávky nula, což je také nesmysl.

Nad stavem účetnictví se pozastavil obyvatel města Josef Luxemburg. „Práci přece nedělali duchové, ale úředníci a byli kontrolováni. To se přehlíží? Není možné, aby to nešlo dohledat," podivoval se Josef Luxemburg.

I Martin Třeštík se divil, jak se něco podobného mohlo stát. „V tuto chvíli už nám asi nezbývá nic jiného, než se tím zabývat a záležitost odepsat. Obráceně bychom mohli udělat to, že to nebudeme řešit – je to zkrátka nepříjemná věc a nepůjdeme s ní ani ven. To jsme odmítli," řekl místostarosta.

Cílem odepsání pohledávek je dát účetnictví do pořádku. Radní města na konci loňského roku odepsali pohledávky za celkových 214 korun. Milevští se dalším odpisem budou ještě zabývat. Podle místostarosty Třeštíka se jedná o položky, které musí prověřit jednotlivě. Ty činí zhruba půl milionu korun.

Na posledním jednání odpis pohledávek splatných před rokem 2009 podpořilo šestnáct přítomných zastupitelů a tři se zdrželi.

Problém s neidentifikovanými pohledávkami by se Milevska už týkat neměl. V roce 2009 město přešlo na nový systém, který platby přesně zaznamenává.