ZÁHOŘÍ
Zítra od 17 hodin se v zasedací místnosti Agro družstva v Záhoří uskuteční valná hromada místní skupiny Českého červeného kříže. Od 18 hodin bude následovat pro veřejnost beseda s fotografem Zdeňkem Javůrkem na téma Písek a Písecko ve fotografii.

BERNARTICE
Sbor dobrovolných hasičů v Srlíně, místní části Bernartic, pořádá v sobotu 21. ledna v kulturním domě     v Srlíně hasičský ples.      K tanci a poslechu bude hrát kapela Sextet Band. Začátek je ve 20 hodin.

RAŽICE
Myslivecký bál se koná v sobotu od 20 hodin v obecním sále v Ražicích. Hrát bude kapela K-Band.

PUTIM
Hasiči a sportovci z Kestřan pořádají tradiční společný ples, který se uskuteční tuto sobotuv sále v Putimi. Začátek je v 19 hodin a hrát bude Beelee Beat z Deelee.

SKÁLY
Sportovní ples se bude konat tuto sobotu ve Skalské hospůdce.

BRANICE
Vejrovské zemanství a Dům dětí a mládeže Milevsko pořádají v pátek 20. ledna v hospůdce Braničance  XI. turnaj ve stolním hokeji. Začíná se v 18 hodin.