Důvodem bylo projednání architektonicko – urbanistické studie zabývající se umístěním bazénu a všesportovní haly do areálu bývalých Žižkových kasáren, kterou zde představili architekti Petr Starčevič 
a Petr Macek.

Studie navrhla čtyři varianty zabývající se jak samostatnou halou, tak spojením haly i bazénu, a to 
v jižní i severní části areálu. Jako nejlepší jednoznačně vyšla varianta číslo čtyři navrhující bazén a halu 
v jižní části plus park v severní části kasáren.

Ačkoli se studie, která se zabývala lokalitou jako celkem, setkala s pozitivními ohlasy, většinovou podporu zastupitelů nezískala. A nezískal ji ani už rozpracovaný projekt bazénu pod lesnickou školou. 

Varianta číslo čtyři, která ze studie vzešla jako nejlepší, navrhuje stavbu nového bazénu a všesportovní haly v jižní části areálu bývalých Žižkových kasáren. Kromě toho počítá 
s parkem v severní části areálu a k celé lokalitě přistupuje jako k celku, tedy včetně smělého dopravního řešení.

Stavba bazénu i se sportovní halou v kasárnách by měla podle studie vyjít na 315 milionů korun, což je podobná suma, ke které se postupně šplhají náklady spojené se stavbou pod lesnickou školou, kde už se bazén projektuje. A to je zřejmě hlavní důvod, proč původně vybraná lokalita pod lesnickou školou ztrácí své fanoušky. „Mluvili jsme o částce do dvou set milionů korun. Jsem šokován, kam se to vyšplhalo," podotkl zastupitel Jiří Lejčar 
a podobně se vyjadřovali 
i další.

Architektka a radní města Petra Trambová se snažila navýšení rozpočtu vysvětlit. „Není to tak, že by projekt nerespektoval zadání zastupitelstva, ale částka není finální, stále se s ní pracuje. Kromě toho můžeme předpokládat, že výběrovým řízením snížíme náklady tak o deset procent a ještě zkusíme získat dotaci v oblasti úspory energie," zmínila radní a doplnila, že do projektu jsou zahrnuty nejmodernější technologie, které jsou momentálně na trhu, ale samozřejmě je možné 
v rozpočtu škrtat a tím náklady snížit.

Přesně to zřejmě budou muset architekti ze společnosti Projektil, která zpracovává dokumentaci, udělat. „Budeme muset požadovat, aby bazén naprojektovali tak, aby splňoval limit dvě stě milionů korun. Buď se jim to podaří, nebo by muselo zastupitelstvo schválit navýšení rozpočtu," konstatoval místostarosta Písku Josef Knot.

Před zastupitele se ale tak jako tak téma bazénu vrátí, a to pravděpodobně po Novém roce. „Ještě během listopadu bychom chtěli udělat veřejné projednání studie na využití kasáren, a pak materiál znovu předložím zastupitelstvu," doplnil místostarosta.

Vzhledem k tomu, že pro potvrzení stavby nového bazénu v lokalitě pod lesnickou školou nezvedla ve čtvrtek ruku ani polovina zastupitelů, nemá záměr moc pevnou podporu. A to by zřejmě akce za stovky milionů korun z městské kasy mít měla.

Zastupitelé schválili šest milionů korun na opravu stávajícího bazénu

Co se týče umístění nového bazénu, neprošlo zastupitelstvem na čtvrtečním jednání žádné rozhodnutí. Nicméně se jeho členové shodli na tom, že stávající bazén potřebuje finanční injekci, aby, než se definitivně rozhodne, nespadl někomu na hlavu. Schválili tedy patnácti hlasy částku šest milionů korun na nejnutnější opravy, díky kterým by měl bazén vydržet v provozu dalších asi pět let. Pokud by se mělo počítat s provozem na dalších deset až patnáct let, byla by třeba investice ve výši 12 milionů korun plus osm milionů korun na venkovní bazény.