Sbírka nepotřebných kovových klíčů do husitských kádí, kterou uspořádalo město během letní sezony, vynesla 6659 korun. Tolik město utržilo ve sběrně za celkových 147,5 kilogramu materiálu. „Při průměrné váze jednoho klíče zhruba deset gramů lze odhadnout, že se v kádích sešlo na patnáct tisíc klíčů," podotkla Edita Kučerová z odboru školství a kultury píseckého městského úřadu, která má nápad se sbírkou klíčů na svědomí.

Jednalo se o klíče různých velikostí, forem a materiálů. „Šlo o železo, mosaz a hliník, které jsme museli roztřídit, protože každý materiál se vykupuje za jinou částku. A rozdíly v cenách byly velké," konstatovala mluvčí písecké radnice Kristýna Barchini 
s tím, že kromě roztřídění se musely klíče zbavit také kroužků a podobně.

Příjemcem peněz utržených za klíče je sociálně psychologické centrum Arkáda Písek. Rozhodli o tom radní města minulý týden. Konkrétně dar půjde na program Pět P. „Jde o program zaměřený na děti od šesti do patnácti let, které často mají problém se začlenit mezi vrstevníky a najít si kamarády. Speciálně na tento program není lehké získat peníze, a tak jsme moc vděční, že jsme dar dostali," zmínila za Arkádu Šárka Uhlíková s tím, že peníze přispějí na letní tábor Pět P, který centrum pořádá pravidelně od roku 2004.

Sbírka nepotřebných klíčů do dřevěných kádí byla jednou z akcí, které město připravilo k 600. výročí tragické smrti kazatele a reformátora církve Jana Husa.

Kádě nebyly na sbírku vybrány náhodou. „Předpokládá se totiž, že Písek byl prvním místem v Čechách, kde se na počátku doby husitské sbíraly cennosti do dřevěných kádí," vysvětlila Edita Kučerová 
z odboru školství a kultury Městského úřadu v Písku.

Novodobé kádě byly od poloviny května umístěny u Kamenného mostu na levém břehu řeky Otavy. Až do listopadu mohli obyvatelé a návštěvníci Písku do těchto nádob vhodit nepotřebné klíče.

Veřejná sbírka se setkala se značným ohlasem nejen ve městě, ale vzhledem k turistické sezoně i v různých místech republiky.

Přispěla partnerská města Písku: Wetzlar a Deggendorf z Německa a dále Neunburg vorm Wald a západočeské Stříbro. Obě města jsou členy Společenství měst s husitskou tradicí.

Na třídění klíčů se kromě zaměstnanců radnice podílela také třída 6.A Základní školy J. K. Tyla v Písku. Bylo totiž žádoucí vytřídit mosazné a hliníkové klíče, neboť výkupní cena tohoto materiálu je podstatně vyšší než u železa. Ojediněle se v kádích objevily také další kovové předměty jako zámky, mince či řetězy, které mohly být rovněž odevzdány do sběru jako kovový šrot. Výnos dosažený odevzdáním kovů do sběru činí 6659 korun.