Jak informoval předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan, Střední zdravotnická škola Písek má své nové zázemí v transportním koridoru k magnetické rezonanci, Jihočeská univerzita v budově, která dříve sloužila Hematologicko-transfúznímu oddělení a dnes v ní sídlí domácí hospic Athelas.

Nové prostory pro školy nechala nemocnice zřídit v rámci rekonstrukce dvou objektů, do nichž investovala shodně po deseti milionech korun. „Zázemí pro Střední zdravotnickou školu Písek, které v nemocnici umožňujeme praktickou výuku, jsme zřídili v postranních prostorách transportního koridoru k magnetické rezonanci. Ten jsme vybudovali v místě bývalého skladu zdravotnického materiálu v Pavilonu J pro snazší přesun ortopedických pacientů a personálu k tomuto přístroji. Studentům s pedagogy střední zdravotnické školy jsme podél koridoru připravili převlékárny, sociální zařízení a další místnosti,“ uvedl Jiří Holan.

Pokračoval, že zázemí pro Jihočeskou univerzitu, konkrétně šatny pro studenty, kabinety pro pedagogy, sociální zařízení a vzdělávací místnost, nemocnice vytvořila v objektu dřívějšího Hematologicko-transfúzního oddělení. Jeho první patro využívá už několik let domácí hospic Athelas a aby bylo možné vytěžit celý prostor, nechala nemocnice objekt zrenovovat. Rekonstrukce v hodnotě deseti milionů korun zahrnovala například opravu střechy, výměnu oken, stavební úpravu interiéru a modernizaci sociálního zařízení ve druhém patře.

„Vedle zázemí pro Jihočeskou univerzitu zde vznikly prostory pro náš administrativní úsek. Do objektu přesuneme například Středisko vědeckých informací – knihovnu, dále úsek kódování, který se zabývá výkaznictvím pro zdravotní pojišťovny, a zázemí pro primariát i lékaře Oddělení následné péče nemocnice,“ řekl Jiří Holan.

Renovaci objektů ve svém areálu se Nemocnice Písek věnuje průběžně. Letos je záměr například začít s rekonstrukcí bývalé budovy Oddělení klinické mikrobiologie. Prostory chce nemocnice využít pro další zdravotnické služby, například stomatologii. Za tímto účelem je nabídne k pronájmu externímu provozovateli.

Nemocnice Písek