Stipendijní program písecké nemocnice nabízí sto osmdesát tisíc korun jako příspěvek ke studiu, bezplatné vzdělávání na odborných kurzech, nácvik praktických lékařských dovedností a praxi ve špičkovém zdravotnickém zařízení. Informoval o tom ředitel nemocnice Jiří Holan. „Budoucí lékaři získají v rámci stipendijního programu nejenom finanční podporu při studiu, ale i cenné zkušenosti, které využijí okamžitě po nástupu do zaměstnání. My zase své budoucí zaměstnance lépe připravíme na praxi,“ poznamenal.

Stipendijní program je další z řady aktivit zaměřených na spolupráci písecké nemocnice se školami. Studenti medicíny v ní mohou ještě absolvovat odborné stáže na vybraných odděleních a v akreditovaných centrech, vyzkoušet si svou první noční službu nebo využít nabídku vzdělávacích kurzů. Dobrá zkušenost je pak do Písku často znovu přivede, a to už jako lékaře – absolventy.

Konkrétně absolventi medicíny mají v písecké nemocnici ideální podmínky. Vedení jim umožňuje bezplatné postgraduální vzdělávání, navíc bez písemných závazků, a profesní růst podpořený mezioborovou spoluprací. Nabízí i řadu dalších výhod včetně bonusu ve výši 70 až 100 tisíc korun. U málo obsazených odborností typu patologie je to až 500 tisíc korun. Absolventi mohou získat také dotované bydlení v bytovém domě nemocnice nebo volno po nočních službách. „Nenahraditelné jsou i zkušenosti, které tu absolventi medicíny získají. Běžně se tu dostanou k zákrokům, o nichž si ve velkých fakultních nemocnicích v prvních letech mohou nechat jen zdát,“ dodal ředitel Jiří Holan.

Zapojit se do stipendijního programu může každý, kdo studuje medicínu na některé z českých vysokých škol a má zájem o zaměstnání v Nemocnici Písek po ukončení studia. Přihlásit se může prostřednictvím e-mailu: malina@nemopisek.cz nebo personalni@nemopisek.cz.