Kvalifikační kurz, akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR, nabízí písecká nemocnice zájemcům o práci sanitáře od roku 2006. Kurz začíná vždy v září: do poloviny prosince probíhá teoretická výuka v rozsahu sto vyučovacích hodin ve Střední zdravotnické škole Písek a v lednu startuje osmdesát hodin praxe, kterou realizujeme během dvou týdnů v písecké nemocnici.

„Kurzem musí projít každý, kdo zastává pozici sanitáře v jakémkoliv zdravotnickém zařízení. Tato profese totiž patří, stejně jako lékař, sestra, fyzioterapeut nebo například porodní asistentka, mezi takzvaná regulovaná povolání. Bez kurzu nemají kompetence sanitáře, nýbrž pouze pomocného pracovníka ve zdravotnictví,“ řekla hlavní sestra Nemocnice Písek Květoslava Slabáková, která je odborným garantem kurzu.

Interní oddělení v Písku. Snímek je ze Světového dne zdraví.
Písečtí internisté se těší uznání. Dva lékaři byli vybraní na světový kongres

V písecké nemocnici končí přibližně polovina absolventů kurzu. Protože nemocnice má kurz akreditovaný jako jedna z mála, zajišťuje vzdělávání těchto pracovníků i pro jiná zdravotnická zařízení.

„Kromě nás má v Jihočeském kraji akreditaci na kurz sanitáře udělenu od ministerstva zdravotnictví ještě Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Tábor a Nemocnice Český Krumlov. Získat akreditaci není vůbec jednoduché a nám se to daří i díky úzké spolupráci se Střední zdravotnickou školou,“ sdělila Květoslava Slabáková.

Koridor usnadní pacientům na lůžkách cestu na vyšetření.
Na magnetickou rezonanci se pacienti na lůžkách dostanou pohodlněji

Do kurzu sanitáře se mohou hlásit zájemci s ukončeným základním vzděláním, starší osmnácti let. Během něj se seznámí s provozem ve zdravotnických zařízeních, osvojí si základy epidemiologie, somatologie, ochrany zdraví, bezpečnosti práce ve zdravotnických zařízeních, seznámí se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučí se poskytovat první pomoc a budou ovládat základy ošetřovatelské péče.

Po absolvování kurzu může pod odborným dohledem kompetentního zdravotnického pracovníka provádět pomocné a obslužné činnosti v oblasti ošetřovatelské péče, preventivní, diagnostické, léčebné a léčebně rehabilitační péče, a dále paliativní péče, lékárenské péče, klinicko-farmaceutické péče nebo zdravotní péče v úseku patologie. Pod přímým vedením zdravotní sestry se může zapojit i do specializované ošetřovatelské péče.

Nemocnice Písek