Akreditace je příslibem přílivu nových lékařů do Písku a dalšího růstu urogynekologického centra.

Urogynekologické centrum patří v posledních 10 letech k tuzemské špičce. Jeho služby představují komplexní spektrum výkonů na pánevním dně, ať už z důvodu inkontinence, nebo kvůli sestupu pánevních orgánů. Vedle zákroků bránících úniku moči se jedná o poševní plastiky, fixace pochvy nebo dělohy speciálními vaginálními závěsy, zavádění podpůrných sítěk z břišního přístupu – laparoskopicky.

V léčbě užívá nejmodernější postupy a metody, například laparoskopickou promontofixaci, což je sice složitá, ale maximálně šetrná a velmi účinná metoda v řešení sestupů pánevního dna. Šetrnou, velmi účinnou a rychlou metodou řeší také inkontinenci (únik moči), která postihuje až 40 procent žen. Využívá k ní tzv. tahuprostou pásku, kterou zavede mezi pochvu a močovou trubici.

Protihluková zeď u Lidlu pod rukama sprejerů prokoukla.
Hotovo! Protihluková zeď v Písku pod rukama sprejerů prokoukla. Jak se vám líbí?

Lékaři zde každoročně provedou zhruba 230 operací v souvislosti s inkontinencí a 80 operací pro pánevní sestupy. „Na tomto pracovišti pacientky vyšetřujeme, operujeme a posléze také sledujeme. Některá gynekologická pracoviště se této problematice věnují spíše okrajově, popřípadě provádějí jen některé typy výkonů. Na našem pracovišti přistupujeme k léčbě každé pacientky individuálně a výkon pro ni plánujeme doslova na míru. V kvalitě práce i rozsahu zkušeností operatérů se řadíme k české špičce,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

„Získání akreditace nám vedle diagnostiky a léčby pacientek nově umožňuje i vzdělávat lékaře v oboru urogynekologie, který je nástavbou základního oboru gynekologie a porodnictví. Pomůže to zejména mladším kolegům, kteří za získáním specializace nebudou muset jezdit po mnoho měsíců mimo region, například do Prahy. V konečném důsledku pak očekáváme vzestup počtu atestovaných urogynekologů v naší nemocnici, což pomůže budoucímu rozvoji centra,“ sdělil Michal Turek, vedoucí Urogynekologického centra a primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek.

Šimon Kasa z Písku rád rybaří. Je to jeho největší koníček.
Charitativní běh ve Vodňanech podpoří Šimona z Písku. Výtěžek půjde na protézu

Za úspěšným absolvováním akreditace k urogynekologickému specializačnímu vzdělávání podle něho stál nejen vysoký počet výkonů na ženském pánevním dně, ale zejména kvalita a komplexnost píseckého pracoviště. „Naši urogynekologové mají velkou podporu celé nemocnice, mohou využívat veškeré spektrum vyšetřovacích metod včetně urodynamiky – vyšetření funkce močového měchýře a cest na základě průtoku moči, nebo specializovaného ultrazvuku. Získání akreditace je završením dlouholetého procesu růstu tohoto oboru v písecké nemocnici a uznáním práce lékařů,“ řekl Michal Turek.

Urogynekologické centrum písecké nemocnice, největší pracoviště svého druhu v Jihočeském kraji, je tak i jediným místem v regionu s akreditací vzdělávání tohoto oboru. Nemocnice Písek má pro postgraduální vzdělávání akreditované i další odbornosti. „Písecká nemocnice zajišťuje absolventům medicíny odborné vzdělávání v oborech anesteziologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, interna, lékárenství, neurologie, ortopedie, patologie, pediatrie a radiologie. U těchto oborů zajišťuje i navazující specializační vzdělávání, které navíc umožňuje, vedle již zmíněné urogynekologie, v oborech hematologie a transfuzní lékařství, gastroenterologie, geriatrie, rehabilitační a fyzikální medicína, klinická biochemie,“ dodal Jiří Holan.

Autor: Nemocnice Písek