Mezi těmi, kdo dotační tituly využívají, je například W sdružení Písek z. s. při Základní škole Svobodná. „Opakovaně žádáme o dotaci na tří až čtyřdenní Duhové divadlo, které je už mezinárodní akcí. Ale každým rokem je podáváno stále víc žádostí, takže dostáváme méně peněz. Loni  a letos jsme dostali po dvaceti tisících korunách. Jsme za ně  velice rádi, ale v rozpočtu kolem 400 tisíc korun na celý projekt se to trochu ztratí," uvedla předsedkyně W sdružení Písek z. s. Dagmar Hovorková.

Dodala, že od Jihočeského kraje dostali na Duhové divadlo asi před pěti lety padesát tisíc korun, ale od té doby se částka snižuje. Jsou proto velice vděční za velkorysou podporu z města Písek, kde loni na festival dostali 186 tisíc korun, což je celá částka, o kterou město požádali.

„Na Duhové divadlo jsme opakovaně žádali o dotace i na Ministerstvu kultury a na Ministerstvu školství, kde jsme se ani nedověděli, proč jsme neuspěli. Na Ministerstvu kultury podporují soutěžní přehlídky, ale tu my už z principu pořádat nechceme. Chceme, aby si každé dítě mohlo vyzkoušet hrát divadlo," uzavřela Dagmar Hovorková.

Dotace z Jihočeského kraje ale například ještě nečerpal poměrně mladý Okrašlovací spolek Podhorák z Dolních Novosedel. „Podmínky byly dosud nastavené tak, že jsme je nemohli splnit," uvedl předseda spolku Lukáš Zagata. Činnost spolku je natolik různorodá, že se spolek nedá jednoduše zaškatulkovat. „Věnujeme se ochraně přírody, máme moštárnu, zakládáme sad a pořádáme akce pro děti. Abychom mohli žádat o dotace na akce pro děti, musel by to mít spolek uvedené ve svém poslání. V podmínkách také je, že spolek musí být zavedený a musí mít vlastní prostředky, protože je nutná spoluúčast," vysvětlil Lukáš Zagata. Prostředky na případné dofinancování by jim chyběly. Dodal, že v loňském roce byli aktivnější a podporu měli ze soukromých nadací.

Žádosti o krajské dotace se do budoucna ale nebrání. Bude však záležet na tom, jak budou nastavené podmínky.