„Předpoklady demografického vývoje jsme potřebovali v době, kdy jsme žádali o dotaci na rozšíření budovy základní školy,“ poznamenal starosta Čížové Tomáš Korejs.

Demografickou studii má obec zpracovanou na delší časové období, bez toho se plánování investic neobejde, zejména pokud jde o kapacitu základní a mateřské školy nebo například i rozšíření počtu parkovacích míst. „S demografickou studií jsme pracovali i při projektování kapacity čistírny odpadních vod,“ dodal Tomáš Korejs.

Ilustrační foto
Milujte se a množte se, brzy nás na jihu Čech začne ubývatDo nových rodinných domků v Čížové se stěhují převážně mladí lidé, takže se dá předpokládat, že příznivá demografická křivka bude dál pokračovat.

O bydlení v obci Čížová, která je nedaleko Písku, je značný zájem a s tím také počítá územní plán. Stavební parcely mají k dispozici především soukromí vlastníci. Obec připravuje sedm parcel, kde vybuduje potřebnou infrastrukturu.

V obci Dobev, kde je přes 860 trvale bydlících obyvatel, je největší zájem o bydlení v místní části Oldřichov. „Vzhledem k očekávanému demografickému vývoji právě v této osadě se zde obec chystá postavit mateřskou školu, protože předškolní zařízení v Dobevi nestačí.

„Připravujeme žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení a v příštím roce chceme začít stavět. Budou zde dvě třídy a předpokládáme, že se postupně zaplní nejen dětmi z Oldřichova, ale také z Malých Nepodřic a Velkých Nepodřic,“ vysvětli místostarosta obce Dobev Petr Kalina.

Vzhledem k tomu, že v osadě na dohled od města Písku se chystají stavět další lidé, ještě letos se zde začne stavět čistírna odpadních vod.

Vítání občánků v Písku.
Noví občánci na písecké radnici