Kromě nově rekonstruované knihovny v Písku je v regionu dalších 60 veřejných knihoven. Z toho je 54 malých obecních, které jsou na čtenáře velmi dobře připravené, jak uvedla Lenka Havrdová za oddělení regionálních služeb Městské knihovny Písek.

Právě oddělení regionálních služeb zmíněné knihovny spravuje. "Avšak bez podpory, které se jim dostává od obcí, by jen těžko byly takovými oázami duševní potravy a vědomostí, jakými jsou. Za to obcím patří veliké díky," zmínila Lenka Havrdová.

V poslední době velkou proměnou prošly knihovny v Protivíně, Čimelicích, Chřešťovicích a Chyškách na Milevsku. Knihovny získaly nové prostory včetně nového vybavení, a tak mohou svým čtenářům nabídnout kvalitnější služby. Ve spolupráci s oddělením regionálních služeb dochází k pravidelné obměně knih. Výběr jde napříč všemi žánry a k dispozici jsou i audioknihy a hudební CD.

"Veliké poděkování patří jmenovitě starostce Chyšek paní Hejnové, starostovi Albrechtic panu Ušatému a starostovi Čimelic panu Pánkovi, kteří posunuli své knihovny a tím i veřejný život ve svých obcích o krok dál," dodala Lenka Havrdová.