Vznikaly už od poloviny devadesátých let.  Dluhy za nájem bytů a za služby chtějí Milevští co nejdříve vyřešit. První krok udělala už v pondělí rada města.  Odepsala pohledávky splatné před rokem 2009 za celkových 214 tisíc korun.

„Rada má v kompetenci vyřadit pohledávky do dvaceti tisíc korun, které jsou nevymahatelné, neprůkazné," vysvětlil starosta Zdeněk Herout, který zdůraznil, že už nedokáží zjistit, jak pohledávky vznikly.

Podle slov místostarosty Martina Třeštíka je podstatným znakem pohledávky to, že  je jasné, kdo je dlužníkem. „Tady to tak není. Jsou to jen položky v seznamu, nahodilé zápisy, u kterých nevíme, o co jde a z jakých let pochází," vysvětlil místostarosta Martin Třeštík.

Tento problém město už  nepotká. V roce 2009 koupilo nový software, který nájmy a zpoždění plateb zaznamenává. „Pohledávky pochopitelně vznikají, ale vymáháme je standardními způsoby," podotkl starosta.

Pohledávkami, které přesahují dvacet tisíc korun, se budou zabývat zastupitelé. Nejvyšší položky jsou  podle slov místostarosty Martina Třeštíka v řádech statisíců korun. „I pro větší částky platí totéž. Nejsme schopni je identifikovat, nevíme, z jaké doby pocházejí. Navíc je důležité říci, že pokud by to byly pohledávky, tak jsou stejně dávno promlčené a nevymahatelné," upozornil místostarosta, který doplnil, že částky jsou zaneseny v účetnictví města, a proto se s tím musí vypořádat. „Není řešením, že to tam bude viset dalších patnáct let," dodal Martin Třeštík.

Místostarosta také upozornil na to, že je absolutní nesmysl, aby z pohledu bytového hospodářství vznikala třísettisícová pohledávka. „To není ani technicky možné," dodal Martin Třeštík.