Je členem představenstva Teplárny Písek a Paliv Písek 
a předsedou dozorčí rady Lesů města Písek. Kromě toho je ještě předsedou správní rady Sladovny, ta žádné odměny nevyplácí. Za činnost ve funkcích dostal za loňský rok 147  800 korun a podíl z tantiém vyplacených Teplárnou Písek. Jedenáct členů dozorčí rady a představenstva si rozdělilo 555 tisíc korun. Tantiémy v Paliva Písek činily 223 tisíc korun pro šest lidí.

Dvě placené funkce ve společnostech města má neuvolněný místostarosta Josef Knot (TOP 09). Sedí v dozorčích radách Lesů města Písek a Teplárny Písek. Za loňský rok si přišel na 87 tisíc korun a podíl z tantiém Teplárny Písek. Zastupitelé do placených funkcí městských firem vyslali dalších devět kolegů.

Za dobře placenou funkci mají ale také odpovědnost. „Osobní odpovědnost za výkon funkcí je téměř neomezená," říká místostarosta Josef Knot. „Kdyby, nedejbože, obchodní korporace skončila 
v úpadku, je důkazní břemeno, že jsme v souladu s péčí řádného hospodáře učinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné, na nás. Pokud to neprokážeme, ručíme za splnění povinností společnosti svým majetkem," uvedl Radek Boček. 

Písecký deník oslovil zastupitele, kteří působí v placených funkcích v městských firmách, s otázkami: Jak je pro vás práce časově náročná? Jakou odměnu jste za rok 2013 získali?
Jiří Uhlík napsal, že je na dovolené a nestihne odpovědět. Reakce, které došly, zveřejňujeme.

Radek Boček (ČSSD): Jsem nejmladší, zbyl na mě zápis schůzí

Dozorčí rada (DR) Lesů města Písku se schází 4 – 5 krát za rok, zabere to většinou odpoledne. Stejnou dobu příprava a zápisy. A také výběrová řízení na velké investice nad zhruba jeden milion korun, kde většinou jako předseda DR zasedám. K tomu bylo relativně dost práce (a času) na jednání, posudky, analýzy apod. kolem nevalného stavu sídla společnosti a sporu, kdo za to může. Odměna je tam jednorázová roční 25 tisíc korun.
Představenstvo Teplárny Písek se schází týden před jednáním zastupitelstva, tedy zhruba desetkrát ročně. Příprava, materiály, zápisy (jsem, žel, nejmladší člen, tak píšu) na každé jednání jsou na celý den, někdy den a půl. K tomu mimořádné věci jako valná hromada (jednou ročně) nebo správní řízení u Energetického regulačního úřadu ve sporu se společností KOMTERM. Čas se nedá přesně určit. Odměna je 7000 korun hrubého měsíčně.
Představenstvo Paliva Písek se schází tak 3 – 4krát do roka. Příprava opět zabere jeden den. K tomu zase nějaká výběrová řízení nebo důležité rozhodnutí obchodního charakteru. Odměna tam je 3240 korun hrubého měsíčně.
Ve Sladovně jsem zadarmo.

Josef Knot (TOP 09): Dozorčí rady zasedají pětkrát

Na základě usnesení zastupitelstva města působím jako člen dozorčí rady Lesů města Písek a dozorčí rady Teplárny Písek.
Zasedání dozorčích rad v příslušných společnost se pohybuje kolem pěti zasedání v jednom kalendářním roce.
V dozorčí radě Lesů města Písek činí odměna 15 tisíc korun ročně hrubého a v dozorčí radě Teplárny Písek šest tisíc korun měsíčně hrubého.
Podotýkám, že uvolnění funkcionáři města vykonávají tuto činnost bez nároku na honorář.

Lukáš Tramba (SNK - ED): Veškeré odměny dávám na charitu

Působím v dozorčí radě Lesů města Písek, která je tříčlenná (předseda a dva členové).
Dozorčí rada se schází 4 – 6 krát do roka. Počet schůzek záleží na tom, jestli jednatel společnosti potřebuje s radou řešit věci spojené s chodem společnosti. Časově náročná pro mě práce v dozorčí radě není.
Příjem spojený s touto funkcí je asi dvacet tisíc korun hrubého za rok. Po zdanění to dělá něco kolem 14 tisíc čistého za rok. Tato odměna je mi vyplácena jednou ročně v prosinci. Veškeré tyto finance dávám na charitu.

Vojtěch Bubník peníze nedostává

U obchodních společností s majetkovou účastí města se vše řídí podle zákona o střetu zájmů, z kterého vyplývá, že nárok na odměnu nemají uvolnění členové zastupitelstva obce s rozšířenou působností, což v případě Písku jsou starosta Ondřej Veselý, místostarostové Vojtěch Bubník a Hana Rambousová. Toto se nevztahuje na místostarostu Josefa Knota, který je neuvolněným místostarostou. Neuvolněnému členovi zastupitelstva naopak odměna za výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž zřizovatelem je územní samosprávní celek nebo v níž má tento územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast, náleží.
Z „uvolněných" je místostarosta Vojtěch Bubník (VPM) předsedou představenstva Teplárny Písek.