Pro Zlatý kříž Českého červeného kříže 3. stupně si přišlo třináct lidí z různých míst Písecka, kteří bezplatně nejméně osmdesátkrát darovali krev.

Největšího uznání přítomných představitelů města, starostky Evy Vanžurové a místostarosty Jiřího Hořánka, a představitelů Oblastního spolku ČČK Písek, se dostalo Jiřímu Krejčířovi, který pracuje jako směnový mistr v Teplárně Písek. Za 120 bezplatných odběrů mu byl udělen Zlatý kříž ČČK 2. stupně.

„Krev jsem poprvé dával ještě na střední škole. Tenkrát jsem o důvodech ještě moc nepřemýšlel. Jen jsem si říkal, že bych měl udělat nějakou dobrou věc, a tohle byla jedna z příležitostí. V dárcovství jsem pokračoval i při základní vojenské službě, ale to už jsem si uvědomoval, že mohu pomoci lidem nemocným nebo při úrazech. Dokud mi bude zdraví sloužit, budu určitě pravidelným klientem písecké transfuzky,“ říká Jiří Krejčíř a dodává: „Rozhodně mně nikdy nenapadlo, že bych za to chtěl peníze.“

Za nezištnou pomoc všem dárcům krve poděkovala starostka Písku Eva Vanžurová. „Ani přes ohromný pokrok ve vědě se nepodařilo krev ničím nahradit. Je stále tou tekutinou nejcennější a největším darem člověka člověku je darování krve,“ zdůraznila Eva Vanžurová. Ředitelka Oblastního spolku ČČK v Písku Hana Komínková potvrdila, že krev pro potřeby medicíny je stále aktuálním tématem. Svědčí o tom i fakt, že každoročně se ve světě uskuteční 108 milionů odběrů krve a jejích složek, z větší části placených. V České republice má už od roku 1960 tradici bezplatné dárcovství a písecký okres i celé jižní Čechy patřily k jeho průkopníkům.

Držitelé Zlatého kříže ČČK 3. třídy za 80 bezplatných odběrů:
Květuše Turková, Josef Řežábek, Jiří Kosek, Martin Zítek, Ludvík Zedlo, Petr Šulc, Petr Řezník, Petr Rašek, Pavel Procházka, Bohuslav Kukač, Rudolf Koraba, Jaroslav Kolín, František Hrubant, Roman Holexa, Miroslav Fara, Pavel Bárta, Josef Mareš a Stanislav Tóth.