Předchozí
1 z 13
Další

Revitalizace náměstí a centra města

Už řadu let chystaná revitalizace historického centra města čelí opakovaným stížnostem a odvoláním ze strany některých účastníků řízení. Stavební úřad v Písku byl nařčen z podjatosti, a tak se věc předala do Milevska, kde byl spis 2,5 roku. I proti milevskému rozhodnutí bylo podáno odvolání, a tak v současné době případ posuzuje krajský úřad. Během několika měsíců by mohlo padnout rozhodnutí.

Revitalizace náměstí a centra města.Revitalizace náměstí a centra města.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Nová sportovní hala

Výstavba nové sportovní haly je plánována v areálu ZŠ J. K. Tyla podél východní části stávající obloukové haly, s níž ji propojí koridor. Bude sloužit především pro florbal, futsal a házenou. Do současné doby je na tuto akci zpracovaná dokumentace pro územní řízení a byla zadána studie pro dopravní řešení. Předpokládané náklady na stavbu jsou 120 milionů korun bez DPH. Hala by mohla stát na jaře 2025.

Nová sportovní hala.Nová sportovní hala.Zdroj: MÚ Písek

Výstavba parkovacího domu u pošty

Město se dlouhodobě snaží projekčně připravit a povolit tuto akci. Naráží však na odpor majitelů sousedních nemovitostí, kteří stavbu parkovacího domu odmítají a podávají odvolání, které zdržuje vydání územního rozhodnutí. Zastupitelé Písku na svém posledním jednání potvrdili, že chtějí v záměru pokračovat. Parkovací dům má vyrůst na místě stávající parkovací plochy naproti poště. Současných zhruba 140 míst má vzrůst na 281 parkovacích stání.

Výstavba parkovacího domu u pošty.Výstavba parkovacího domu u pošty.Zdroj: MÚ Písek

Etážové parkování na sídlišti Jih

Město vybralo projektanta, který v současné době připravuje dokumentaci. Jedná se o přistavění jednoho patra. Parkoviště by se mělo nacházet na okrajové části sídliště a aby zvýšený počet aut nešel ruku v ruce s větším dopravním zatížením lokality, řeší se mimo jiné i možnost napojení parkoviště od Obchodní ulice a z druhé strany k Šarlatskému rybníku. Plánovaná kapacita parkoviště je zhruba 200 parkovacích míst, tedy asi dvojnásobek oproti stávajícímu stavu. Stavět by se mělo příští rok.

Etážové parkování na sídlišti Jih.Etážové parkování na sídlišti Jih.Zdroj: Archiv města

Dostavba a zprovoznění seniorského domu Sovova

V současnosti se jedná o největší stavbu města. Práce probíhají dle harmonogramu a hotovo by mělo být v polovině příštího roku. Zahájení provozu se předpokládá od roku 2025. Město už vybralo také novou ředitelku zařízení. Kapacita seniorského domu za 200 milionů korun bude 57 míst v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Vznikne zde také nová kuchyně, kde bude možné připravovat až tisíc jídel pro seniory v domově i ve městě.

Dostavba a zprovoznění seniorského domu Sovova.Dostavba a zprovoznění seniorského domu Sovova.Zdroj: MÚ Písek

Rekonstrukce budovy bývalé knihovny

Stavba jde podle plánu. Rekonstrukce, která začala letos na jaře, má být hotová příští rok. Budova bude po dokončení sloužit jako sídlo městské policie, které už stávající prostory v Komenského ulici prostorově nevyhovují. Náklady na rekonstrukci jsou 40 milionů korun.

Rekonstrukce budovy bývalé knihovny.Rekonstrukce budovy bývalé knihovny.Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová

Rekonstrukce Žižkovy ulice

Jedná se o poslední etapu rekonstrukce ulice, a to v úseku od Rokycanovy ulice po Mírové náměstí. Akce má podobný průběh jako revitalizace náměstí či stavba parkovacího domu. I ji provází série připomínek a odvolání některých obyvatel ulice, především kvůli umístění zastávky MHD. Rekonstrukce začala už v roce 2005 první etapou, druhá následovala v roce 2007. Měnily se sítě a opravoval povrch vozovky. V současné době je pravomocné územní rozhodnutí a město žádá o stavební povolení.

Rekonstrukce Žižkovy ulice.Rekonstrukce Žižkovy ulice.Zdroj: MÚ Písek

Stezka Písek – Semice – Klášterské rybníky – Smrkovice

Hotová je stezka od Klášterských rybníků na stezku vedoucí z Písku do Smrkovic. Jsou vykoupené pozemky potřebné k vybudování cyklostezky v trase Písek – Hřebčinec – Semice. V současné době se pracuje na doplnění podkladů k žádosti o společné povolení stavby. Město žádá o dotaci, která může být až ve výši 85 procent z uznatelných nákladů. V případě úspěchu by se stezka mohla dělat příští rok.

Stezka Písek – Semice – Klášterské rybníky – Smrkovice.Stezka Písek – Semice – Klášterské rybníky – Smrkovice.Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová

Rekonstrukce průchodu z náměstí do Palackého sadů

Oprava, která začala na přelomu června a července, jde podle plánu. Hotovo by mělo být v průběhu října. Náklady na rekonstrukci průchodu jsou tři miliony korun. Během akce se opravily stěny průchodu, klenby a podhledy, počítá se s instalací nových svítidel, vitrín či výplní dveří. Položila se také nová dlažba a střešní krytina nad rovným stropem ve středové části pasáže. Bude zde kamerový systém.

Rekonstrukce průchodu z náměstí do Palackého sadů.Rekonstrukce průchodu z náměstí do Palackého sadů.Zdroj: Petra Měšťanová

Konverze bývalé vodárny – kemp

Podle vedení města není ještě rozhodnuto, jak se s areálem naloží, ale jeho využití se musí řešit. Podle původního plánu měl na místě bývalé vodárny u řeky Otavy ještě letos začít vznikat nový, nejen vodácký kemp. Písek na jeho vybudování získal třicetimilionovou dotaci. Podmínkou dotace bylo předání staveniště do konce června, což se nestihlo a termín se posunul na konec listopadu. Ani to se zřejmě nestihne a je otázkou, zda se termín bude dál posouvat, či se záměr zruší.

Konverze bývalé vodárny – kemp.Konverze bývalé vodárny – kemp.Zdroj: MÚ Písek

Plavecký bazén

Ve výboru pro bazén aktuálně probíhá posuzování dvou možných variant, tedy opravy stávajícího bazénu i výstavby nového pod

lesnickou školou. Možnosti se řeší z hlediska finančního, provozních nákladů, návaznosti na platné referendum a tak dále. Výstup by měl být znám v říjnu a akce bude samostatně projednána na listopadovém zasedání zastupitelstva města.

Plavecký bazén.Plavecký bazén.Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová

Příprava vybudování infrastruktury pro lokalitu Žižkova kasárna

Jsou dořešené majetkové vztahy pro vybudování kruhové křižovatky v severní části kasáren (u ubytovny). Je zpracovávána zastavovací studie. Budou probíhat předběžné tržní konzultace dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Budování kruhového objezdu a infrastruktury je plánováno na rok 2025. Jižní část areálu není zatím dopravně napojena. Odbor správy majetku intenzivně řeší výkup objektu potřebného pro vjezd do lokality Žižkových kasáren.

Příprava vybudování infrastruktury pro lokalitu Žižkova kasárna.Příprava vybudování infrastruktury pro lokalitu Žižkova kasárna.Zdroj: Ateliér FACT

Dostavba křídla ZŠ T. Šobra

V novém moderním pavilonu za 320 milionů korun má vzniknout nejen tělocvična, ale také nové třídy, šatny či družina. Nová stavba má nahradit původně plánovanou rekonstrukci tělocvičen, které jsou v dezolátním stavu. Stavba bude rozdělena do pěti etap a má být hotová do čtyř let.

Dostavba křídla ZŠ T. Šobra.Dostavba křídla ZŠ T. Šobra.Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová