Na posledním jednání schválili zastupitelé rozpočet města na příští rok jako schodkový. V příjmové části počítají s částkou přes 49 milionů korun a ve výdajové části s téměř 56 miliony korun. Rozdíl bude vyrovnán z úspor z hospodaření města z minulých let.

Rozpočet Mirotic na rok 2019
Příjmy – 49,435 milionu korun
Výdaje – 55,805 milionu korun
Rozdíl 6,369 milionu korun bude financován z úspor města z minulých let

Zastupitelé původně uvažovali o dřívějším vyplacení poslední splátky 2,625 milionu korun Římskokatolické církvi za odkoupení fary s pozemkem, na kterém chtějí vybudovat dům pro seniory. Podle informací starostky Martiny Mikšíčkové se ale na přání zdejšího faráře splátka přesune do příštího roku, jak pak zastupitelé také schválili.

Největší investicí roku 2019 je pro město výstavba čistírny odpadních vod (ČOV), kanalizace a obnova vodovodu za 151,1 milionu korun včetně DPH. Na ČOV a kanalizaci tu dostanou dotaci z OPŽP Ministerstva životního prostředí ve výši 73 milionů korun. Na vodovod budou žádat o dotaci na Ministerstvu zemědělství.