Kope se také přímo v Písku. Od konce března až do léta je neprůjezdná ulice Otakara Ševčíka. Důvodem je rekonstrukce vodovodu a kanalizace. S opravou sítí bylo spojeno také kácení stromů – javorů mléč, lípy a škumpy. „Během podzimních výsadeb tu pak zasadíme 25 kusů okrasných višní, dva jinany dvojlaločné a jeden javor babyka,“ sdělila mluvčí Městských služeb Písek Lenka Gareisová.

Rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury v ulici Otakara Ševčíka město vysoutěžilo za 6,9 milionu korun bez daně. Vyměňuje se tu zhruba 100 metrů kanalizační stoky, která je poškozena. Vodovod se mění v celém úseku. Zhotovitel také mění přípojky vodovodu pro všechny objekty v ulici a přepojí kanalizační přípojky v úseku, kde bude nová kanalizační stoka. Součástí zakázky je i rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků v celé délce ulice.

Až do konce června bude uzavřena ulice Za Nádražím v Písku, kde pokračují práce na inženýrských sítích.

Od začátku dubna se pracuje na silnici druhé třídy v Dolním Záhoří ve směru na Oslov. Hotovo by mělo být do 15. května.

Do konce června musí počítat řidiči s uzavírkou také v Čížové, resp. Zlivicích. Práce na inženýrských sítích si vyžádaly neprůjezdný úsek od křižovatky na kraji obce ve směru na Vráž. Důvodem jsou stavební a výkopové práce kvůli nové centrální čistírně odpadních vod a optimalizace kanalizační sítě.

Stavba dálnice D4.
Bude tišší a rovnější. Část nové soukromé dálnice D4 okusí řidiči už letos

V souvislosti s dostavbou dálnice D4 mezi Pískem a Prahou čeká řidiče několik dopravních omezení. Silnice první třídy I/19 od křižovatky u Letů ve směru na Milevsko bude uzavřena ještě do 15. května. Objízdné trasy jsou rozděleny podle typu vozidla. Až do února 2024 bude neprůjezdná komunikace třetí třídy mezi Pohořím a Rakovicemi. Stejně tak komunikace v katastru obce Boudy. Úplná uzavírka silnice se týká také Nerestců, a to až do konce příštího roku.

Ředitelství silnic a dálnic plánuje rekonstrukci dvou mostů na silnici I/19 v Mirovicích. Jak informoval mluvčí jihočeského ŘSD Adam Koloušek, oprava bude zahájena v polovině května. "Původně měla být oprava dokončena do 196 kalendářních dní a silnice měla být pouze částečně uzavřena. Oproti původní projektové dokumentaci budou muset být stavební práce rozsáhlejší. Silnice I/19 bude po dobu stavby nakonec zcela uzavřena. Oprava by tak měla být provedena za výrazně kratší dobu," vysvětlil s tím, že přesný termín dokončení ještě není známý. Rekonstrukce mostů bude stát 31,7 milionu korun bez DPH.

Zhruba ve stejnou dobu, od 16. května, začne rekonstrukce komunikace II/138 v obci Záhoří. Jedná se o II. etapu oprav, která potrvá až do 1. října letošního roku a vyžádá si úplnou uzavírku silnice. Objízdná trasa povede přes Milevsko.