Vedla přes něj Zlatá stezka spojující české země s Bavorskem a Horními Rakousy. Jedna z píseckých pověstí tvrdí, že se měl jmenovat Jelení podle jelena, který po dokončeném mostě přešel jako první. Říkalo se mu Kamenný nebo Starý, až zastupitelé Písku rozhodli o oficiálním názvu Kamenný.

Most je dlouhý 91 a široký 6,25 metru, výška nad hladinou dosahuje šesti metrů. Stojí na šesti pilířích a má šest půlkruhových a jeden segmentový oblouk. Původně zde stály také dvě mostecké věže, ty se nedochovaly.

Unikátní výzdobu tvoří většinou pískovcové sochy z 18. století. Na pravé straně je to sousoší Kalvárie a sv. Jana Nepomuckého s anděly, vlevo sv. Anna a sv. Antonín Paduánský. Na mostě jsou nyní kopie, originály jsou uloženy v Prácheňském muzeu.

Zítra čtěte: Žofínský prales – nejstarší chráněnné území