Děti odpovídaly na různé otázky z historie dávné i novější, soutěž prověřila také jejich znalosti z ochrany přírody, poskytování první pomoci a z dalších oblastí.

Slavnostní vyhodnocení se uskutečnila u kamene a lípy, které připomínají památku Mistra Jana Husa. Husa. Nejlepších výsledků dosáhl tým ZŠ J. K. Tyla Písek, další dvě místa patřila „B“ a „A“ týmu ZŠ Jana Husa Písek. Členové prvních tří družstev dostali koláče ze zlivické pekárny.

Na pořádání již 3. ročníku soutěže se podílely Jednota Čs. obce sokolské, místní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, Náboženská obec Církve československé husitské, spolek 1. Etalon a další. Při organizaci pomohli studenti Střední zdravotnické školy a Střední zemědělské školy Písek.